Vis studentum.no som: Mobil

Sogndal

Sogndal

Finn din utdanning!

Nedenfor finner du utdanninger som matcher søket " Sogndal".

Du kan filtrere søkeresultatet ytterligere ved å velge fagområde, studiested eller utdanningstype. Klikk på en av utdanningene i listen for å lese mer om den, og send en uforpliktende henvendelse til skolen dersom du ønsker mer informasjon. Du kan også sammenligne utdanningene og lese omtaler fra tidligere studenter. Lykke til!
 
Viser 1-38 av 38 treff
Søkeresultat Utdanningstype Sted
Helsefagarbeider
Folkeuniversitetet
Ta opp fag / Studiekompetanse
Flere studiesteder (47)
Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du...
Juridiske fag
Folkeuniversitetet
Bachelor
Flere studiesteder (5)
Vil du ta en utdanning innen jus? Folkeuniversitetet tilbyr de juridiske fagene arbeidrett I, arbeidsrett II, jus - 1. avdeling rettsvitenskap, jusstudiet...
Jus - 1. avdeling rettsvitenskap
Folkeuniversitetet
Bachelor
Flere studiesteder (16)
1. avdeling er en introduksjon til studiet i rettsvitenskap. Du får  innføring i sentrale områder fra privatrett og lærer om...
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (30)
Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor kontor- og administrasjonsarbeid, og ønsker fagbrev. Dette kurset forbereder deg til...
Barne- og ungdomsarbeider
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (2)
Kunne du tenke deg å jobbe med barn og unge? Folkeuniversitetet tilbyr utdanningen Barne- og ungdomsarbeider, som gir deg muligheten...
Kostholdsveileder
Akademiet for Personlig Trening (AFPT)
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Riksdekkende
Med vår utdannelse til Kostholdsveileder , er du rustet til å bidra i kampen for bedre helse både på individ...
Kurs i nasjonale fag
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (8)
Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS-...
Matematikk 1p + 2p
Folkeuniversitetet
Ta opp fag / Studiekompetanse
Flere studiesteder (21)
Matematikk 1p og 2p er for deg som trenger matematikk for å få studiekompetanse eller for å forbedre karakteren din....
Mesterutdanningen - bedriftsledelse
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (43)
Har du fag- eller svennebrev i et godkjent mesterfag? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende...
Mesterutdanningen - faglig ledelse byggfag
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (17)
I faglig ledelse byggfag får du en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og temaene som er spesielle for ditt...
Salgsmedarbeider
Folkeuniversitetet
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Flere studiesteder (32)
Kurset passer for deg som ønsker fagbrev og som har praktisk erfaring fra arbeid innen salg/markedsføring. Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning...
Barnehagelærer - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Flere studiesteder (3)
En barnehagelærer arbeider med og for barn. Basert på pedagogisk kunnskap og kompetanse skal barnehagelæreren legge til rette for barns utvikling...
Barnevern - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Ønskjer du å hjelpe barn og ungdom som opplever ein vanskeleg kvardag? Som barnevernspedagog arbeider du med førebygging og omsorg...
Eiendomsmegling - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Som eigedomsmeklar legg du til rette for at kjøp og sal av eigedomar skjer på ein trygg og effektiv måte....
Engelsk
Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium
Flere studiesteder (2)
I eit stadig meir internasjonalt samfunn vil årsstudium i engelsk vere ein døropnar for deg enten du vil arbeide i...
Geologi og geofare - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Er du interessert i klimaendringar og naturkatastrofer? Eit stadig meir ekstremt klima har ført til eit større behov for geologar...
Jus
Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium
Sogndal, Norge
Jus - Årsstudium Juridisk kunnskap er etterspurd både i offentleg og privat sektor. Jus årsstudium kan enten vere starten på...
Samfunnsfag - Årsstudium
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Flere studiesteder (2)
Er du samfunnsengasjert og interessert i kvifor samfunnet er som det er? Gjennom årsstudium i samfunnsfag lærer du å forstå...
Samhandling innan helse- og sosialtenester - Master
Høgskulen på Vestlandet
Master, 2 år
Sogndal, Norge
Ønskjer du å tileigne deg kunnskap om tilrettelegging og koordinering av tenester for brukarar med samansette behov? Gjennom eit brukarsentrert...
Sosialt arbeid - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Flere studiesteder (2)
Vil du jobbe med menneske som treng støtte i ein vanskeleg livssituasjon? Som sosionom skal du førebygge, løyse og redusere...
Sosiologi - ungdomssosiologi - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Er du opptatt av oppvekstvilkåra til dagens ungdom? I bachelorstudiet i sosiologi tar vi opp tema som omhandlar overgangsfasen frå...
Ungdomssosiologi - Årsstudium
Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium
Sogndal, Norge
Er du interessert i samfunnet, og særleg opptatt av ungdomsproblematikk? Dette årsstudiet gir deg innsikt i unge sine oppvekstvilkår. Studiet...
Vernepleie - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Flere studiesteder (2)
Ønskjer du å legge til rette for god livskvalitet for menneske med spesielle behov? Som vernepleiar arbeider du med å...
Økonomi og administrasjon - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Flere studiesteder (3)
Utdanningar innan økonomi og administrasjon fokuserer på ulike delar av faget økonomi, som for eksempel rekneskapsføring, revisjon, leiing, administrasjon og...
Fornybar energi - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Fornybar energi - Bachelor Dei siste åra har det blitt stadig større produksjon og bruk av fornybar energi. Dette har...
Friluftsliv - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Tenk å vere på tur i fjellet når du er på jobb! Dersom du også kunne tenke deg å ta...
Grunnskolelærer 1.-7. trinn - Heltid
Høgskulen på Vestlandet
Master, 5 år
Flere studiesteder (3)
Som lærar for 1.–7. trinn opnar du dører inn til ei ny verd med læring for unge, nysgjerrige elevar. I...
Grunnskolelærer 5.-10. trinn
Høgskulen på Vestlandet
Master, 5 år
Flere studiesteder (3)
Grunnskolelærer 5.-10. trinn  Som lærar for 5.–10. trinn vidareutviklar du elevane sine grunnleggande ferdigheiter. I tillegg til å vere kunnskapsrik,...
Historie - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
I ein stadig meir digital kvardag, der forståing av nyheiter, samfunnsutvikling og politikk stiller høge krav til kritisk refleksjon, blir...
Idrett
Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium
Flere studiesteder (2)
Likar du å vere fysisk aktiv? Gjennom idrett årsstudium lærer du korleis du skal leie, organisere og tilpasse fysisk aktivitet...
Idrett, fysisk aktivitet og helse
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Ønskjer du å jobbe med idrett, fysisk aktivitet og folkehelse? Denne bachelorutdanninga har ein helsefagleg profil der du lærer om...
Idrett og kroppsøving
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Bachelor i idrett og kroppsøving passar godt for deg som vil bli kroppsøvingslærar, trenar, leiar i idrettsorganisasjonar eller jobbe innan...
Idrettsvitenskap
Høgskulen på Vestlandet
Master, 2 år
Sogndal, Norge
Kva betyr det å lære i bevegelse, og kvifor bør ein vere fysisk aktiv? Master i idrettsvitskap utforskar verknaden av...
Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Ønsker du å gjøre byene grønnere? Eller vil du planlegge og vurdere inngrep i landskapet, som bygging av veier eller...
Læring og undervisning - Master
Høgskulen på Vestlandet
Master, 2 år
Sogndal, Norge
Studiet tar sikte på å gi bred kompetanse for arbeid i grunnskole, og eventuelt videregående skole. Master i læring og...
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium
Flere studiesteder (4)
Har du universitets- eller høgskuleutdanning og vil bli lærar? Eller har du yrkesfagleg bakgrunn? Med praktisk-pedagogisk utdanning kan du undervise...
Reiselivsleiing - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Ønskjer du å jobbe i ei internasjonal og pulserande næring, og utvikle og leie reiselivsbedrifter? Då kan bachelor i reiselivsleiing...
Økonomi og jus - Bachelor
Høgskulen på Vestlandet
Bachelor
Sogndal, Norge
Med bachelor i økonomi og jus får du ei brei og yrkesretta utdanning som kan brukast innanfor arbeidsfelta saksbehandling, rådgiving,...
Viser 1-38 av 38 treff