Master

Barnehagevitenskap master

Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år / 4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Barnehagevitenskap master

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt forskningsmiljø på barnehagefeltet. UiS har tre nasjonale barnehagerelevante forskningssentre; FILIORUM senter for barnehageforskning, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. 

Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Nett-delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav, individuelt og i grupper.

Det er også mulig å ta masteren over et lengre tidsløp, gjennom å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet. Opptak til enkeltemner åpner i midten av juni. Les mer om å studere enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

Du kan velge mellom tre profiler etter opptak til studieprogrammet:

  • Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft
  • Profil 2: Profesjon og ledelse
  • Profil 3: Kommunikasjon og språk

Les mer om hver enkelt profil under "Studieplan og emner".

Et overordna mål med Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet.

Du er kanskje også interessert i:

  • Spesialpedagogikk master (heltid)
  • Spesiapedagogikk master (deltid)

 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights