Barnehagevitenskap master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år / 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barnehagevitenskap master

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt forskningsmiljø på barnehagefeltet. UiS har tre nasjonale barnehagerelevante forskningssentre; FILIORUM senter for barnehageforskning, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret. 

Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Nett-delen av kurset gjennomføres primært via læringsplattformen Canvas og innebærer ulike former for undervisning og arbeidskrav, individuelt og i grupper.

Det er også mulig å ta masteren over et lengre tidsløp, gjennom å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet. Opptak til enkeltemner åpner i midten av juni. Les mer om å studere enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

Du kan velge mellom tre profiler etter opptak til studieprogrammet:

  • Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft
  • Profil 2: Profesjon og ledelse
  • Profil 3: Kommunikasjon og språk

Les mer om hver enkelt profil under "Studieplan og emner".

Et overordna mål med Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet.

Du er kanskje også interessert i:

  • Spesialpedagogikk master (heltid)
  • Spesiapedagogikk master (deltid)

 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!