Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Videre- og etterutdanning

Offentlig ledelse og innovasjon (masteremne)

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Offentlig ledelse og innovasjon (masteremne)

Dette lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha:

inngående kunnskap om ulike forståelser av innovasjonsbegrepet og hvordan dette kan knyttes til den historiske utviklingen fram til dagens kontekst

avansert kunnskap om ulike former for og perspektiv på demokrati

inngående kunnskap i utviklingen av offentlig sektor, og modeller og verktøy for ledelse og styring som har preget offentlig sektor og de konsepter som i dag er under utvikling

avansert kunnskap om ulike perspektiver på og modeller for ledelse, herunder hvordan ledelse har betydning for innovasjon

Etter fullført emne skal studenten kunne:​

analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor offentlig styring og ledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

på en selvstendig måte bruke teorier og modeller innen fagfeltet på praktiske problemstillinger knyttet styrings- og ledelsesutfordringer for innovasjon og effektivitet i offentlig sektor

analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen fagfeltet

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights