Master

Master i samfunnsanalyse

Varighet
2-4 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2-4 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Master i samfunnsanalyse

Masterprogrammet i språkdidaktikk gir deg solid kompetanse til å jobbe med norsk- eller engelskfaget i grunnskolen og den videregående skolen. Studiet vil også gi deg mulighet for å jobbe med språk, kommunikasjon og tekster i andre sammenhenger.

Vi tar utgangspunkt i teori, forskning og praksis i skolen. Du vil gjennom hele studiet utfordres til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for undervisningen i klasserommet.Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver og selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et aktivt læringsfellesskap.

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights