Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Forvaltningsrett

Jobber du med saksbehandling i offentlig sektor? Da kan et studium i forvaltningsrett være nyttig for deg!

Hvorfor studere forvaltningsrett?

Studiet tar for seg alminnelig forvaltningsrett med hovedvekt på sentrale saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og offentleglova. Deltakerne lærer å forholde seg til forvaltningsrettslige spørsmål som man møter i saksbehandling, rådgivning, utredning og praksis. Man lærer å bruke bruke rettsreglene i forvaltningsretten på faglig forsvarlig vis ved å kunne føre muntlige og skriftlige juridiske resonnementer basert på anerkjent juridisk metode. Etter gjennomført studium skal deltakerne kunne arbeide med forvaltningsrettslige spørsmål i forvaltningsorganer og andre institusjoner.

Dette lærer du

  • Forholdet mellom alminnelig og spesiell forvaltningsrett
  • Sentrale hensyn ved vurdering av forvaltningens oppbygning og virksomhet (særlig rettssikkerhet, styring og effektivitet)
  • Reglene om delegasjon og intern styring i forvaltningen
  • Reglene om offentlighet
  • Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om anvendelsesområde, utredningsplikt, habilitet, varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning, begrunnelse og klage
  • Reglene om omgjøring av forvaltningsvedtak
  • Forvaltningens oppbygning og oppgaver
  • Tjenestemennenes lojalitetsplikt og ytringsfrihet

 

Videre utdanningsmuligheter

Forvaltningsrett kan brukes som et valgemne innen årsstudium i ledelse.

Se andre videreutdanninger innen ledelse- og økonomifag.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!