Videre- og etterutdanning

Forvaltningsrett

Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Forvaltningsrett

Hvorfor studere forvaltningsrett?

Studiet tar for seg alminnelig forvaltningsrett med hovedvekt på sentrale saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og offentleglova. Deltakerne lærer å forholde seg til forvaltningsrettslige spørsmål som man møter i saksbehandling, rådgivning, utredning og praksis. Man lærer å bruke bruke rettsreglene i forvaltningsretten på faglig forsvarlig vis ved å kunne føre muntlige og skriftlige juridiske resonnementer basert på anerkjent juridisk metode. Etter gjennomført studium skal deltakerne kunne arbeide med forvaltningsrettslige spørsmål i forvaltningsorganer og andre institusjoner.

Dette lærer du

Forholdet mellom alminnelig og spesiell forvaltningsrett

Sentrale hensyn ved vurdering av forvaltningens oppbygning og virksomhet (særlig rettssikkerhet, styring og effektivitet)

Reglene om delegasjon og intern styring i forvaltningen

Reglene om offentlighet

Forvaltningslovens sentrale regler, særlig om anvendelsesområde, utredningsplikt, habilitet, varsling, partsoffentlighet, vedtak, underretning, begrunnelse og klage

Reglene om omgjøring av forvaltningsvedtak

Forvaltningens oppbygning og oppgaver

Tjenestemennenes lojalitetsplikt og ytringsfrihet

Universitetet i Sørøst-Norge
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter.  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Sørøst-Norge

Highlights