Master

Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Du velger mellom to spesialiseringer: innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

                                                                                                                                                                                                

Målgruppe for studieprogrammet

Dette masterprogrammet gir deg tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er studenter med interesse for teknologi, samfunn og innovasjon.

Teknologi- og samfunnsinteressert

Masterprogrammet TIK er et tilbud til deg som vil forstå rollen kunnskap og teknologi spiller i moderne samfunnsliv og økonomi. Det henvender seg særlig til studenter som er opptatt av innovasjon og endringsprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunn, samt til studenter som vil analysere teknologi og kunnskap som kulturelle og sosiale fenomener.

Tverrfaglig

Du vil lese faglitteratur fra etablerte disipliner som sosiologi, filosofi, økonomi, historie og antropologi, men aller viktigst er de nyere fagtradisjonene Innovasjonsstudier og STS (Science and Technology Studies). Alle forelesere på TIK-programmet hører til enten innovasjonsstudier eller STS, og du vil få en god innføring i begge fagfelt. I andre semester velger du å spesialisere deg i ett av feltene.

Godt studiemiljø - tett på forskerne

Studiemiljøet på TIK-senteret er lite og intimt, og deles med studentene på masterprogrammet ESST - Society, Science and Technology in Europe. Dere er til sammen 30 studenter på begge programmene.

Du får god tilgang på forskningsmiljøet ved TIK-senteret. Lesesalen for masterstudenter og de ansattes kontorer er i samme etasje, og alle deler pauserom. TIK-senteret har ca 35 vitenskapelig ansatte, og du vil møte mange av disse som forelesere. I tillegg er alle fagseminarer og lignende arrangementer på senteret åpne for studenter. Noen studenter tar også oppdrag som vitenskapelige assistenter i senterets forskningsprosjekter.

Sist men ikke minst får du muligheten til å bidra i TIK- og ESST-studentenes egenproduserte magasin Teknovatøren - som vant pris for beste studentpublikasjon i 2013!

Finn din fremtid

Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Finn din fremtid er et tilbud for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis i studietiden. Du vil lære om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil få konkrete verktøy på veien som du kan bruke til å finne din retning.

Les mer om karriereemner
 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights