Bachelor

Økonomi og datavitenskap

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Økonomi og datavitenskap

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Vil du lære å bruke koding, økonomisk teori og statistisk analyse for å analysere viktige samfunnsrelevante spørsmål? Bruk av algoritmer, stordata, maskinlæring og koding er ferdigheter som blir stadig viktigere for samfunnsøkonomer.

                                                                                                                                                                                                

Innholdet i studiet

Analyse av økonomiske problemstillinger krever i økende grad ferdigheter i koding og moderne metoder som maskinlæring. Dette tverrfaglige programmet gir en unik kompetanse i hvordan økonomisk teori, statistisk analyse og koding kan benyttes sammen for å analysere aktuelle problemstillinger. Disse metodene blir mer og mer etterspurt i et høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

I løpet av studiet vil du lære hvordan markeder og næringslivet fungerer, og hvordan økonomisk politikk påvirker samfunnsøkonomien. Du vil få ferdigheter som gjør deg i stand til å analysere viktige samfunnsrelevante spørsmål som for eksempel:

  • Hvordan vil økt konkurranse fra Kina påvirke norske bedrifters lønnsomhet og sysselsetting?
  • Hvilke tiltak er mest effektive for å redusere klimautslipp og hvordan vil det påvirke næringslivet?
  • Hvordan kan vi bruke maskinlæring for å predikere arbeidsledigheten i Norge?

Du vil lære å programmere og bruke koding og datavitenskap i anvendt økonomisk analyse. Du vil få sterke ferdigheter i bruk av algoritmer, håndtering av big data, maskinlæring og koding generelt. Dette er ferdigheter som blir stadig mer viktig for økonomer som jobber i både privat næringsliv og offentlig sektor.

Sammenliknet med en bachelor i samfunnsøkonomi vil du fordype deg mer datavitenskap, men samtidig få grundig kunnskap og ferdigheter i samfunnsøkonomi.

Jobb og videre studier

Samfunnsøkonomer er ettertraktede på arbeidsmarkedet. Studiet gir deg gode og varierte jobbmuligheter. Tidligere studenter jobber blant annet i bank og finans, konsulentselskaper, departementene, ideelle organisasjoner, kommunikasjon og forskning. Blant ledere i næringsliv og offentlig sektor finner man også mange samfunnsøkonomer.

Studiet kvalifiserer deg til jobber som krever sterk økonomisk forståelse sammen med sterke analytiske ferdigheter, innen for eksempel analyse, utredning og konsulentvirksomhet i både offentlig virksomhet og privat sektor. Aktuelle stillinger kan for eksempel være økonom, analytiker, data scientist eller data analyst.

Med en bachelor i økonomi og datavitenskap er du kvalifisert til å søke opptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi. Med riktig fagkombinasjon er du også kvalifisert til å søke opptak til flere masterprogrammer i informatikk.

  • Les mer om jobb og videre studier.

Finn din fremtid

«Finn din fremtid» består av seks karriereemner tilpasset ditt studieløp. Å forberede seg til livet etter studiene er en prosess som går over tid og som starter tidlig. Vi har derfor laget et løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere.

Gjennom karriereemnene skal du få innsikt i hvordan du kan starte prosessen med å se fremover. Du vil lære mer om hvordan du kan planlegge og sette gode mål for deg selv, og hva du kanskje ikke kan planlegge for. Du vil få innsikt i hva som kan være relevant erfaring på veien videre og hvordan du kan bruke studietiden til å utforske dine muligheter for videre studier eller jobb. Du vil også få konkrete verktøy som du kan bruke til å finne din retning videre.

  • Les mer om karriereemner

Studier i utlandet

Det er også mulig å ta en del av studiet utenlands. Et semester i utlandet vil gi deg nye faglige perspektiver, styrke dine språkkunnskaper og gi deg en opplevelse for livet. UiO har avtaler med en rekke anerkjente universiteter verden over, der du kan studere emner innen samfunnsøkonomi eller andre fag. 

  • Les mer om studier i utlandet.

Studiemiljø

Samfunnsøkonomi har et aktivt og godt studiemiljø, og det er lett å bli kjent med andre på studiet. Bli med på utenlandsturer, hyttetur, fester, bedriftsbesøk og andre faglige aktiviteter.

  • Les mer om våre studentforeninger og livet rundt studiene.
                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights