Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Biovitenskap (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Biovitenskap (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Interesserer du deg for biologi, fra molekyler til celler og organismer og naturmiljøet rundt dem? Lurer du på hvordan små forandringer i DNA kan endre egenskapene til enkeltceller, planter, dyr og mennesker og hvordan disse har bidratt til arters evolusjon? Da er master i biovitenskap studiet for deg.

                                                                                                                                                                                                

Ved å ta en master i biovitenskap kan du utforske naturen gjennom ditt eget forskningsprosjekt. Du kan få jobbe på laboratoriet og ute i felt, eller du kan analysere store mengder biologiske data med dataverktøy. Du være en del av forskningsgruppen til din veileder og se på nært hold hvordan forskning foregår i praksis.

Biovitenskap som fagområde blir stadig mer beregningsorientert. Ferdigheter i statistikk og modellering i kombinasjon med solide basiskunnskaper innen biovitenskap er etterspurt innen både forskning og forvaltning.

Kort om studieprogrammet

Dette masterstudiet gir deg forskningsbasert fordypning i Biovitenskap, studiet av den levende naturen. Studiene kan rette seg mot de store sammenhengene – på fjellet, i hav eller innsjøer og i polare strøk – og hvordan disse påvirkes av klima- og sesongvariasjoner eller menneskers aktivitet. Masterstudiet kan også rette seg mot molekylære, biokjemiske og fysiologiske mekanismer på celle- og organismenivå og hvordan disse reguleres i ulike arter.

Programmet har sju studieretninger

 • Biomangfold og systematikk
 • Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap
 • Genetikk og utviklingsbiologi
 • Marinbiologi og limnologi
 • Molekylærbiologi og biokjemi
 • Toksikologi og miljøvitenskap
 • Økologi og evolusjon

I første semester gjør du avtale med en veileder for forskningsprosjektet i masteroppgaven. Han eller hun vil veilede deg i prosjektet innen den studieretning du har meldt deg til. De ulike studieretningene under masterprogrammet i Biovitenskap har ulike krav til forkunnskaper.

Du blir med i en forskergruppe

Du vil delta i en forskergruppe ved Institutt for biovitenskap eller Naturhistorisk museum. Og du vil få arbeide med en forskningsoppgave som gir deg trening i analyse av biologiske data, ofte i forbindelse med felt- og/eller laboratoriearbeid. Du får også trening i rapportskriving, muntlig presentasjon og statistiske analyser av forskningsresultater.

Som medlem av en forskergruppe vil du bidra til å stille viktige biologiske spørsmål som:

 • Hvordan er gener og genomer organisert og genuttrykket regulert?
 • Hvordan bidrar gener og proteiner til cellulære funksjoner?
 • Hvordan samvirker gener, proteiner, andre makromolekyler, organeller og celler i en levende organisme? Hvordan påvirker dette fysiologiske funksjoner, sykdom og helse?
 • Hvordan har verdens biologiske mangfold utviklet seg og hva kan det fortelle oss om framtida?

Du kan også være med på å besvare spørsmål knyttet til ulike arters utvikling og mangfold, om organismenes forhold til sitt miljø, og prosesser i populasjoner og økosystemer.

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. Derfor vil vi at du skal trives som student hos oss. Når du kommer til oss har vi en velkomstuke med foredrag og presentasjon av masteroppgaver. Du vil få praktisk informasjon om studiene og du vil hilse på de ansvarlige for programmet. Det er obligatorisk å møte til denne uken. I starten av studiet får du også anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter og ansatte, faglig og sosialt.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger.

Vi oppfordrer alle studentene våre til å engasjere seg sosialt. Som student har du tilgang til trivelige studentarealer – både for studier og sosiale aktiviteter – i nær tilknytning til forskningsmiljøene. Les mer om livet rundt studiene.

Les mer om studiemiljøet ved Institutt for biovitenskap.

Studer i utlandet

Et semester i utlandet gir verdifull erfaring og nye faglige perspektiver og er også nyttig i arbeidslivet. Vi anbefaler deg å dra på utveksling i 2. eller 3. semester av masterstudiet. Utvekslingen planlegger du i samarbeid med veilederen din slik at du velger emner som kan inngå som en del av masterprogrammet.

Les mer om studieopphold i utlandet.

Jobb og videre studier

Det finnes i økende grad behov og anvendelser for biovitenskapelig kunnskap i  samfunnet. En  mastergrad  i Biovitenskap vil gjøre deg til en kunnskapsperson innenfor ditt fag. Det finnes et vidt spekter av potensielle arbeidsgivere innenfor forskning og forvaltning – i offentlig og privat sektor. Hvilke stillinger som er aktuelle for deg avhenger av hvilken fagretning du velger.

Les mer om jobb og videre studier.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights