Kunstig intelligens

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) blir brukt i alt frå ryggesensorar og bildegjenkjenning til automatisk saksbehandling av lånesøknadar. Teknologien er i kraftig vekst og vil prege utviklinga av samfunnet. 

Som student lærer du kva intelligente maskiner er og korleis dei blir til. Du lærer å bruke datakunnskap og informasjonsvitskap til å få datamaskiner til å automatisk løyse oppgåver som vanlegvis krev menneskeleg intelligens. 

Når teknologien blir brukt på stadig fleire område, må vi stille større krav til etikk og berekraft. Med ein bachelorgrad i kunstig intelligens kan du utvikle kraftige verktøy som bidrar til meir innovasjon og verdiskaping innan alt i frå spillutvikling og investeringsanalysar til meir miljøvennleg byplanlegging og betre offentlege tenester.

  • Korleis vi kan framvise informasjon og kunnskap slik at ein maskin kan dra nytte av han
  • Korleis maskiner kan lære frå eksempel
  • Korleis vi kan spesifisere eit problem og lage automatiske løysingar
  • Korleis vi kan automatisere avgjerder og interaksjon mellom menneske og maskin 
  • Korleis vi kan sikre at teknologi vert nytta til det beste for enkeltmenneske

I kunstig intelligens er vi interesserte i:

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!