Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Berekraft

Kva skal til for å løyse framtidas utfordringar utan å øydelegge vilkåra for levande liv på denne kloden? Korleis skapar vi dei beste berekraftige løysingane? Masterprogrammet i berekraft lar deg arbeide med desse spørsmåla med ei tverrfagleg tilnærming. 

Studiet gir deg unike høve til å gjennomføre ditt eige mastergradsprosjekt og gir deg etterspurd kompetanse innan eit felt i sterk utvikling.  

Studiet gir deg djup kunnskap om dei viktigaste spørsmåla og utviklingstrekka innanfor berekraft. Vi tenker berekraft som eit tverrfagleg felt, sidan dei gode løysingane sjeldan kjem frå eitt perspektiv åleine. 

  • Globale samfunnsutfordringar 
  • Klima og energiomstilling 
  • Marin berekraft 

Masterprogrammet tar for seg korleis samfunn, politikk, vitskap og lovverk saman kan bidra til ei meir berekraftig verd. Og du får høve til å studere dette på tvers av fagfelt som til dømes biologi, juss, klimavitskap, historie og samfunnsvitskap.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!