Master

Berekraft

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Berekraft

Skal verda nå berekraftsmåla til FN, krev det kunnskap og gjennomføringsevne. Med ein master i berekraft kan du vere med å lage tverrfaglege løysingar på kompliserte problem.

Kva skal til for å løyse framtidas utfordringar utan å øydelegge vilkåra for levande liv på denne kloden? Korleis skapar vi dei beste berekraftige løysingane? Masterprogrammet i berekraft lar deg arbeide med desse spørsmåla med ei tverrfagleg tilnærming. 

Studiet gir deg unike høve til å gjennomføre ditt eige mastergradsprosjekt og gir deg etterspurd kompetanse innan eit felt i sterk utvikling.  

  • Globale samfunnsutfordringar 
  • Klima og energiomstilling 
  • Marin berekraft 

Masterprogrammet tar for seg korleis samfunn, politikk, vitskap og lovverk saman kan bidra til ei meir berekraftig verd. Og du får høve til å studere dette på tvers av fagfelt som til dømes biologi, juss, klimavitskap, historie og samfunnsvitskap.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights