Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Arkeologi

Som student i arkeologi blir du ein del av eit levande fag som i aller høgaste grad er under utvikling når det kjem til vitskapelege metodar og  teoretiske diskusjonar.  

Arkeologfaget ved Universitetet i Bergen er unikt i sin faglege samansetning ved at vi ikkje berre tilbyr undervisning og rettleiing innan alle dei forhistoriske og historiske periodane og Middelhavområdets arkeologi, men óg innan zooarkeologi og miljøarkeologi. Vi har også eit senter for fremragende forsking innan Sør-Afrikas steinalder, og det kan også bli gitt rettleiing innan dette.  

På arkeologifaget har vi eit langtidsperspektiv og tverrfagleg tilnærming til menneske, natur- og kulturforhold. Dette gjer det mogleg for oss å stille spørsmål ved og forstå dagens utvikling innan klima, økonomi, migrasjon, politikk og religion. 

  • å studere eit kjeldemateriale, kategorisere og analysere, og skrive ein tekst basert på dette.   
  • å jobbe sjølvstendig som forskar, men også i team, med arkeologisk utgraving og rapportering.   
  • å vere kritisk til kjelder og tolking.   
  • analyseverktøy, som geografiske informasjonssystem (GIS), samt arkeologisk utgraving og registrering.   

Arkeologar har som oppgåve å forvalte, verne og formidle kulturhistoriske spor i landskapet. Utgravingar og registrering skjer lokalt. Som arkeolog blir du ein viktig formidlar av mennesket si fortid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter med en rekke tilhørende institutter og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!