Anvend og utrekningsorientert matematikk

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom

Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Anvend og utrekningsorientert matematikk

Gjennom ein modelleringsprosess blir dei relevante problema skildra matematisk i ei eller fleire likningar. Likningane blir løyste ved hjelp av numeriske verktøy, og resultata kan ein bruke til å forstå dei opprinnelege problema betre.  

Ein viktig del av fagfeltet er dessutan grunnleggande metodeutvikling innan anvend og utrekningsorientert matematikk, der ein granskar korleis forskjellige klasser av matematiske problem kan representerast og løysast ved å bruke datamaskiner. 

Masterprogrammet utdannar kandidatar som er svært etterspurde innan industri, forsking, undervising og administrasjon.  

  • anvend analyse  
  • bildebehandling  
  • fluidmekanikk og havmodellering  
  • inverse problem  
  • mekanikk og dynamiske system  
  • miljømatematikk 
  • numerisk matematikk 
  • reknevitskap  
  • reservoarmatematikk 

Du kan skrive masteroppgåva i Anvend og utrekningsorientert matematikk innan ei av dei følgande spesialiseringane:  

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!