Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

TRES

Universitetet i Agder, i Grimstad
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

TRES

Studieopplegg for søkere som mangler R1+R2 og fysikk 1

Sommerkurset i matematikk starter mandag 26. juni 2023. Eksamen 7. august.

TRES-ordningen er for søkere til bachelorstudier i ingeniørfag som har generell studiekompetanse, men som mangler den nødvendige fordypning i matematikk og fysikk. TRES inneholder matematikk tilsvarende R1 og R2, og fysikk tilsvarende fysikk 1. Etter først å ha gjennomført et 6-ukers sommerkurs tilsvarende R1, følger du vanlig ingeniørutdanning i tre år. I løpet av første studieår får du oppgraderingskurs tilsvarende R2 og fysikk 1, i tillegg til ordinære ingeniøremner. Det første studieåret på TRES-ordningen er krevende og forutsetter at du yter stor arbeidsinnsats. De som har enten R1, R2, eller fysikk 1, kan få fritak for det de allerede har.
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights