Bachelor

Samfunnsrettet ernæringsarbeid

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Samfunnsrettet ernæringsarbeid

Samfunnsrettet ernæringsarbeid er systematisk og kunnskapsbasert innsats for å fremme bærekraftig ernæring i samfunnet. Det retter seg mot alle grupper og alle faser av livet. Muligheten til god ernæring påvirkes av samfunnsstrukturer som lover og regler, politiske beslutninger, økonomiske forhold, tilgang til sunn mat og kostholds- og ernæringskompetanse hos den enkelte og andre aktører.

Gjennom studiet kvalifiserer du deg for arbeid med å fremme helse og forebygge sykdom gjennom strukturelt ernæringsarbeid. Du kan søke deg til stillinger i offentlig sektor på kommune-, fylkeskommune- eller statlig nivå. Det finnes også aktuelle stillinger innen private og ideelle organisasjoner som opererer på arenaer der kosthold og ernæring inngår som del av tilbudet eller er en del av det helsefremmende arbeidet. Du vil også kunne få jobb for stillinger i næringslivet, eksempelvis innenfor matvareindustrien, helse- og ernæringsformidling og i større bedrifter med eget mattilbud.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights