Bachelor
Ingen anmeldelser

Samfunnsrettet ernæringsarbeid

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Samfunnsrettet ernæringsarbeid

Gjennom studiet vil du få en solid kunnskapsbase innenfor ernæringsfaget, med kunnskap om matens innhold av næringsstoffer og hvordan kostholdet påvirker kroppen og dens funksjoner. Du vil lære om bærekraftperspektiver på mat og kosthold og om arenaer for ernæringsarbeid. Det vil være fokus på politiske beslutningsprosesser og hvordan nasjonal og global ernæringspolitikk påvirker befolkningens kosthold. Du vil også få trening i å kritisk vurdere forskning innenfor ernæringsfeltet. Programmet skal fremme generiske ferdigheter knyttet til formidling, prosjektutvikling, samarbeid og kapasitetsbygging. I tillegg vil du bygge endringskompetanse og utvikle innovative ferdigheter gjennom sosialt entreprenørskap. Ferdigheter innen kartleggingsarbeid, planlegging, utvikling, implementering og evaluering av ernæringsrettede tiltak står sentralt i programmet.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Kristiansand
Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights