Master

Rettsvitenskap - juss

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Rettsvitenskap - juss

Master i rettsvitenskap er en fullverdig juristutdanning som både gir en bred generalistutdanning og mulighet for en internasjonal profil med for fordypning i EU/EØS-rett, menneskerettigheter og komparativ rett. Det vil også være mulig å ta mer forretningsjuridiske emner som skatterett og foretaksrett.

Som jurist kan du arbeide som advokatfullmektig og senere advokat, ved domstolene som dommerfullmektig og dommer, i påtalemyndigheten, i forsvaret, i internasjonale organisasjoner som for eksempel FN og EU og i nasjonale organisasjoner som for eksempel LO og NHO. Det er også et betydelig arbeidsmarked for jurister i det private næringsliv, blant annet i banker, forsikringsselskap, revisjonsfirma og innenfor HR og ledelse.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights