Bachelor

Biologi

Universitetet i Agder, i Kristiansand
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Biologi

Samfunnet trenger stadig mer biologisk og økologisk kompetanse for å forstå hvordan klimaforandringer og andre menneskelige påvirkninger fører til tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester. Grønn omstilling og utvikling av et bærekraftig samfunn betyr også at bedrifter i alle sektorer, universiteter, forvaltning, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner trenger mer biologisk og økologisk kunnskap.

Utdanningen kvalifiserer for arbeid ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter, legemiddelindustrien, og med forvalting av naturresurser, bevaring av biologisk mangfold, arealplanlegging og regulering og miljøovervåking. Mange biologer arbeider i miljøvernorganisasjoner, og et økende antall jobber med bedrifter som er inne i grønn omstilling, akvakultur, og annen næring som baseres på våre rike naturressurser. Biologer jobber også i kommuner og fylkeskommuner som miljørådgivere og naturforvaltere, og i staten og departementer. Behovet for biologer er økende og med en bachelorgrad har du et godt utgangspunkt.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights