Årsstudium

Skapande skriving - Årsstudium

Varighet
1 år, 60 studiepoeng
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
1 år, 60 studiepoeng
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Skapande skriving - Årsstudium

Årsstudium i skapande skriving

Årsstudium i skapande skriving (60 stp.) er eit fulltidsstudium over to semester, haust og vår, og gjev i hovudsak undervising i skriving og lesing av prosa og poesi. Studiet høver for deg som vil bli forfattar eller ynskjer å fordjupe deg i skriving og tekstlesing ut frå personlege eller yrkesmessige grunnar. Studiet byggjer på ein modell der ein vekslar mellom undervisning (60%) og sjølvstudium (40%). Undervisninga er obligatorisk og finn stad i Bergen.

Studiet høver for den som vil utvikle skriveevner med tanke på skjønnlitterær forfattarskap, eller opparbeide kunnskap og erfaring med lese- og skriveprosess i høve til arbeid innan journalist- og mediefag, forlagsverksemd, litteraturkritikk og -formidling.

Studiet eignar seg til utforsking og eksperimenterande arbeid med skjønnlitterær skriving, og legg vekt på å utvikle kjennskap og medvit i høve til ulike litterære sjangerfelt og formtradisjonar. Framfor å halde fram ein særskilt modell for skrivinga, tek ein utgangspunkt i kva studentane sjølve skriv, med respekt for den einskilde si uttrykksform.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen

Opptakskrav/Søknad

  • Generell studiekompetanse (tilsvarande Studentereksamen i Danmark og Slutbetyg i Sverige).
  • Søknad om opptak skal innehalde 10–15 sider nyskriven tekst (skrive i løpet av siste to år) av skjønnlitterær karakter. Det kan vere ein samanhengande tekst, eller fleire kortare tekstar. Ein kan søkje med tekstar i fleire sjangrar, publiserte og upubliserte.

Søknad skal elles ha opplysningar om:

  • Personlege data
  • Tidlegare utdanning
  • Skrive- og leseerfaring
  • Motivasjon for studiet
Skrivekunstakademiet
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Skrivekunstakademiet 

Skrivekunstakademiet i Hordaland driver undervisning innen skjønnlitterær skriving. Det er i hovedsak forfattere som underviser, i tillegg til en rekke gjestelærere. Undervisningen vektlegger det praktiske skrivearbeidet, og særlig den enkeltes student sine egne tekster. Mange av akademiets tidligere studenter har...

Les mer og vis alle utdanninger ved Skrivekunstakademiet

Highlights