Smart mobilitet og urban analyse

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Smart mobilitet og urban analyse

Smart mobilitet og urban analyse er et byggingeniørfag som gir deg en praktisk og profesjonsrettet utdanning i integrert by- og transportplanlegging, geografisk planlegging, teknologi, urban økonomi og landskapsarkitektur.

I dette tverrfaglige masterstudiet får du unik innsikt i IKT, digitale verktøy og ferdigheter som er etterspurt i byggenæringen, spesielt verktøy og ferdigheter knyttet til urban- og transportanalyse og planlegging, geografiske informasjonssystemer (GIS) og datavitenskap.

Myndighetene og samfunnet stiller økte krav til miljøvennlig, innovativ og bærekraftig utforming av mobilitet og byløsninger. Klimaendringer som økte temperaturer, mer nedbør og ekstremvær utsetter bygningsstrukturer, infrastruktur og nettverk for påkjenninger som er mer eller mindre forutsigbare.

Bransjen fremhever behovet for ingeniører med masterkompetanse i smart mobilitet og urban analyse, med kunnskaper om miljøspørsmål og oppdaterte ferdigheter i ny teknologi.

I dette masterstudiet får du høy kompetanse i bærekraftig byutvikling og sterke digitale ferdigheter.

Du kan spesialisere deg i Space Syntax og urban mobilitet.

Space Syntax

Space Syntax (20 studiepoeng) gir deg inngående kunnskap om hvordan komplekse arkitektoniske og urbane systemer fungerer, og hvordan areal kan planlegges, designes og tilrettelegges for å kunne bidra til et bedre samfunn.

Space Syntax er et teoretisk og analytisk rammeverk, og et modelleringsverktøy for å designe og analysere det menneskeskapte miljøet gjennom å forstå romlige relasjoner. Space Syntax Toolkit gir deg forskjellige analytiske teknikker som kan brukes individuelt eller i kombinasjon. Det gir deg også metoder for å identifisere og finne romlige løsninger på urbane utfordringer.

Du kan studere romlig morfologi og sosiale implikasjoner av urbane utfordringer i et praktisk rettet studium med forelesninger, workshops og et prosjekt.

Urban mobilitet

Urban mobilitet (20 studiepoeng) gir deg inngående kunnskap om arealbruk og transportplanlegging som kan møte behovene til innbyggerne i smarte og bærekraftige byer.

Du lærer å eksperimentere og teste hypoteser, og tenke strategisk om multimodale transportsystemer, bevegelse av mennesker, varer og intelligente transportsystemer i urbane områder.

Du utvikler kompetanse gjennom foredrag og workshops, og arbeid med prosjekter.

Målet med Mastermet, og begge spesialiseringene, er å kvalifisere deg til å møte utfordringer i yrkeslivet og i vitenskapelig arbeid, i tillegg til å bli et produktivt medlem av tverrfaglige team.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!