Inkluderingskompetanse som samskaping

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Inkluderingskompetanse som samskaping

Dette kurset lærer deg om hvordan ordinære arbeidsplasser kan brukes for å fremme arbeidsinkludering og om hvordan inkluderingskompetanse kan utvikles i samarbeid med mentor på arbeidsplassen.

Inkluderingskompetanse består av kunnskap om deltakeren og hvordan ordinære arbeidsplasser kan brukes for å fremme arbeidsinkludering. Kurset gir en innføring i samarbeid med både deltaker og arbeidsgiver, og vil spesielt ta for seg samarbeid med mentor i inkluderingsprosessen.

Gjennom dette kurset vil du få en innføring i samskaping med arbeidssøker og mentor om arbeidsinkludering. Samskaping betyr at veileder, mentor og deltakeren går sammen og finner ut hvem som bør gjøre hva for å få til utvikling i arbeidsinkluderingsforløpet. Sentrale temaer i dette er veiledning, kartlegging og relasjonsbygging. Kurset vil også omhandle hvordan finne fram til en relevant arbeidsgiver, enten selv eller ved hjelp av andre aktuelle samarbeidspartnere. Mobilisering av deltaker og mentor er et viktig tema og du vil få kunnskap om arbeidsplassen som trenings-, opplærings- og utviklingsarena.

I tillegg til et praktisk fokus diskuteres også byråkratiske utfordringer knyttet til veilederes mulighet til å jobbe med inkluderingskompetanse. Mot slutten av kurset ser vi på utvikling av inkluderingskompetanse i lys av organisasjonslæring, og viktigheten av at læring og utvikling skjer i et fellesskap og ikke reduseres til individuelle prosesser for den enkelte ansatte.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI sin rapport "Arbeidsinkludering og mentor - Inkluderingskompetanse gjennom samskaping" (oda.oslomet.no).

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!