Vis studentum.no som: Mobil

Vann- og miljøteknikk (sivilingeniør)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sammendrag
Integrert Master
Ås
5 år
Heltid
Høst
Klasserom

Vann- og miljøteknikk (sivilingeniør)

I første del av dette studiet vil du ha undervisning i grunnleggende vannteknikk, geografiske informasjonssystem (GIS), matematikk, programmering, fysikk, statistikk/datavitenskap, kjemi, vitenskapsteori, mikrobiologi, strømningslære, hydrologi, økonomi og samfunnsfag.

Senere kan du fordype deg i vannforsyning og avløpsrensing, transportsystemer for vann og avløp, overvannshåndtering i byer, vann og avløp i spredt bebyggelse eller håndtering av avfall. Du har stor frihet til å sette sammen din egen studieplan og kan velge blant emner fra hele universitetet, som for eksempel geologi, arealplanlegging eller sirkulærøkonomi. Du kan også ta deler av studiet i utlandet.Det siste halvåret skriver du masteroppgave.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!