Doktorgrad

Naturforvaltning - doktorgrad

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende

Naturforvaltning - doktorgrad

Ph.d.-programmet i naturforvaltning ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

KUNNSKAPER

Ved fullført ph.d.-program i naturforvaltning forventes det at vedkommende

 • Har inngående kunnskaper på internasjonalt nivå i det valgte fagområdet innenfor ph.d.-studiet i Naturforvaltning
 • Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet,
 • Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter - også i et internasjonalt perspektiv,
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.

KOMPETANSE

Ved fullført ph.d.-program i naturforvaltning forventes det at kandidaten

 • Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, vurdere hensynet til dyrevelferd og miljøspørsmål, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger.
 • Kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.
 • Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til relevante næringer, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten.
 • Har noe erfaring med å undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialfelt.
 • Kan plassere egen forskning innenfor større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.
 • Kan vurdere behovet for, ta initiativet til og eventuelt drive innovasjon innen sitt fagområde.

FERDIGHETER

Ved fullført ph.d.-program i naturforvaltning forventes det at kandidaten

 • Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på internasjonalt høyt nivå innenfor sitt fagområde.
 • Behersker vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialfelt.
 • Behersker relevante vitenskapelige metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved slike.
 • Har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i form av vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering.
 • Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.
 • Kan kritisk vurdere, og gi konstruktiv kritikk, på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet