Master

Naturforvaltning

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 15. april

Naturforvaltning

Vil du jobbe med viktige miljøutfordringer? Kombinasjonen natur- og samfunnsfag er nøkkelen til en bærekraftig forvaltning. Vi har ledende forskere innen alle relevante fagfelt og tilbyr et bredt spekter av emner og oppgavetema.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

Generell kompetanse:

Kan anvende sine fagkunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og selvstendige forskningsprosjekter innenfor naturforvaltning

Kan kommunisere sine vurderinger og konklusjoner på en klar og overbevisende måte, både skriftlig og muntlig til forskere, forvaltningsmyndigheter og offentligheten

Kunnskaper:

Har god forståelse for det økologiske og samfunnsmessige grunnlaget for en bærekraftig naturforvaltning

Har en helhetlig forståelse av fagområdet, samt inngående kunnskap om to eller flere tema knyttet til naturforvaltning

Kan analysere og problematisere konsekvensene ved bruk og vern av natur på en kritisk, grundig og tverrfaglig måte

Har god kjennskap til den norske miljøforvaltningens oppbygning, relatert lovverk, saksbehandlingsregler og samfunnsplanlegging

Ferdigheter:

Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, både skriftlig og muntlig, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement, samt anvende resultatene i praktiske naturforvaltningsoppgaver

Kan gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og løsninger knyttet til naturforvaltning og utarbeide operative forvaltningsplaner

Kan utrede forskjellige forvaltningsstrategier for bærekraftig utnyttelse av naturressurser

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor naturvitenskapelige disipliner (biologi, økologi, naturforvaltning eller miljøfag).

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet