Sammendrag
Integrert Master
Ås
5 år
Heltid
Høst
Klasserom

Lektorutdanning i realfag

På NMBU er vi opptatt av at lektorene vi utdanner skal få svært god faglig bakgrunn. Derfor får du en utdanning med høy kvalitet og god faglig bredde innen realfagene. Du får også omfattende kunnskap om pedagogikk og didaktikk, der du lærer hvordan du på best mulig måte kan formidle kunnskapen din til elever. 

Gjennom praksisopplæringen får du brukt alt det du har lært samtidig som du får relevant arbeidserfaring.  Du får innføring i de grunnleggende realfagene og spesialiserer deg deretter i to av de følgende fagene: Biologi, kjemi, fysikk, matematikk, geofag, naturfag, informatikk og økonomi. I hvert av de to fagene du velger, tar du først 60 studiepoeng (emnegruppe), som kvalifiserer deg for å kunne undervise i skolen, før du fordyper deg i et fag. Masteroppgaven kan enten være i fordypningsfaget ditt eller en spennende oppgave i fagdidaktikk.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

  • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
  • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinformasjon til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Chr. M. Falsens vei 1
1430 Ås

Tlf: 67 23 00 00
Fax 64 96 50 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!