Doktorgrad

Husdyr- og akvakulturvitenskap

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende

Husdyr- og akvakulturvitenskap

Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT).

KUNNSKAPER

Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren:

 • Har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet innen ph.d.-studiet i husdyr- og akvakulturvitenskap, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialfelt innen dette fagområdet.
 • Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.
 • Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter, også i et internasjonalt perspektiv.
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.

FERDIGHETER

 • Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren
 • Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde.
 • Kjenner til vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde, og behersker utstyr forskeren selv normalt bruker.
 • Behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike statistiske metoder.
 • Har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i form av minst tre vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering.
 • Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.
 • Kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.

GENERELL KOMPETANSE

 • Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren:
 • Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, vurdere hensynet til dyrevelferd og miljøspørsmål, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger.
 • Kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.
 • Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til husdyr- eller akvakulturnæringen, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media.
 • Kan undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialområde.
 • Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.
 • Kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet