Master

Spesialpedagogikk

Høgskulen i Volda, Nettstudier
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Spesialpedagogikk

Fleire barn, unge og vaksne står i fare for å bli marginaliserte på grunn av aukande forventningar og krav til individuelle prestasjonar og meistringar. Dette har ført til eit større behov for spesialpedagogisk kompetanse på alle nivå i opplæringssystemet. Slik kompetanse er viktig for å avdekke spesielle behov i opplæringa og for å utvikle opplæringstilbod som er betre tilpassa barn, unge og vaksne som strevar.

Utdanninga skal gi studentane brei praktisk, teoretisk og kritisk kunnskap om opplæringa i barnehage og skule, med særskild merksemd retta mot spesialpedagogiske tiltak.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Nettstudier
Høgskulen i Volda
Joplassvegen 11
6101 Volda

Velkomen til Høgskulen i Volda 

Midt imellom fjord og fjell finn du studiebygda Volda. Med sine 4500 studentar og 350 tilsette er Høgskulen i Volda den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Volda er kjent for aktive studentar, og høgskulen tilbyr nokre av landets leiande...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskulen i Volda

Highlights