Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng)

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Master
Halden
4 år
Deltid

Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng)

Det er et behov for økt kompetansen i matematikk blant lærere, studenter og elever. Ved å studere masterstudium i matematikkdidaktikk vil du imøtekomme dette behovet. Her vil du videreutvikle den praktiske undervisningen i klasserommet gjennom nye arbeidsmetoder og med utvidet teoretisk forståelse innen aktuelle temaer som blant annet algebra, modellering og programmering. Programmering i matematikkfaget er nytt i læreplanen (LK20) og denne kunnskapen vil gjøre deg ettertraktet som lærer ved mange skoler. 

Gjennom studiet fordyper du deg i temaer som gir verdifull støtte for å møte innholdet i læreplanen. Du utvikler kunnskap om algoritmisk tenking, som er grunnlaget for programmering i matematikkfaget, og gjennom dette utvikle en dypere forståelse av hvordan læremidler og digitale verktøy er med på å bestemme og påvirke matematikken elevene arbeider med på skolen. Dette er kunnskap mange lærere i grunnskolen mangler. Du vil også utvikle din kompetanse slik at du kan veilede kolleger og bidra aktivt i utvikling av matematikkundervisningen ved egen skole. 

Innhold i studiet

I studiet blir kunnskapsdeling vektlagt og undervisningen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning kombinert med utprøving i nært samarbeid med skolen. Masterstudentene utfordres gjennom hele studiet til å reflektere over egen undervisning og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for arbeid i klasserommet.

Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid består av fem obligatoriske emner, hvert på 15 studiepoeng:

  • Læring og undervisning av matematikk
  • Ulike perspektiver på tallbegrepet og algebra
  • Utforskende arbeidsmåter i matematikk, problemløsing og modellering
  • Digitale verktøy og læremidler i matematikkundervisningen
  • Vitenskapsteori og metode

I tillegg til disse kommer Masteroppgaven som skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling og som utgjør 45 studiepoeng. 

Se oppbygging og gjennomføring for mer informasjon.

Med masterstudiet og godkjent lærerutdanning eller PPU får du yrkestittelen lektor, og undervisningskompetanse for hele det 13.-årige utdanningsløpet, med spesiell fokus på 5.-10. trinn i grunnskolen. Som del av en godkjent lærerutdanning gir studiet deg også kompetanse til å inneha ulike spesial- og koordinatorfunksjoner innenfor matematikkfaget, som for eksempel lærerspesialist. Yrkestittelen lektor gir også mulighet for å gå andre karriereveier, som for eksempel fagadministrative stillinger rettet mot skoleverket på regionalt og nasjonalt nivå. Les mer under jobb og videre studier. 

Studiemiljø

Arbeidsmengde (undervisning og selvstudium) for mastergradsstudiet på heltid, beregnes til 40 timer per uke. Undervisningen er organisert som samlinger på campus og gis delvis sammen med grunnskolelærerutdanningen. Arbeidsformene i studiet er varierte, i alt fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver, selvstudium og feltarbeid. Informasjon om undervisningstidspunkter kommer senere.

I heltidsstudiet er det også tilrettelagt for deltakelse i forskermiljøer og utveksling i 2. semester ved enten Queensland University of Technology i Australia eller Linnéuniversitetet i Sverige. Les mer under studieopphold i utlandet.

Som masterstudent vil du bli en del av et forskermiljø der du kan delta i forskningsdiskusjoner i forskergrupper og selv legge grunnlag for eget mastergradsarbeid.

Sletting av studielån

Som lærer i realfag kan du under visse betingelser få slettet studielån på inntil 50 000 kr. Les mer om dette under Lærere med utdanning i realfag eller språk (lanekassen.no). 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!