Praksisnær forskning og utviklingsarbeid

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Lillehammer
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Praksisnær forskning og utviklingsarbeid

Praksisnær forskning er en tilnærming der man studerer utøvere og den utøvede praksis i sin sammenheng. Sammenhengen kan være i institusjonen, bedrift eller annen samfunnsmessig organisert virksomhet, der praktikere utøver en praksis eller profesjon. I høgskolens utdanningsfelt svarer dette til det profesjonsfeltet man utdanner til: reiseliv, skole, helseinstitusjoner, barnevernet, ingeniørbedriften, skogselskapet osv. Hensikten med å drive slik praksisnær forskning kan ha en ulik vekting, men kan både fokusere prosesser som kan forbedres i virksomhetens produksjon (undervisning, sykepleie, ingeniørkunst, programproduksjon osv.), eller styrke kvalifisering av de kandidater som høgskolene utdanner til for å mestre – eller videreutvikle de samme prosessene.

Første samling består av forelesninger og seminar om feltets teorier, prinsipper og posisjoner, samt at prinsippene for aksjonslæring og aksjonsforskning settes i en fruktbar sammenheng for praksisnær forskning. Forarbeidet består av å studere kurslitteraturen. Etterarbeidet etter første del består av å lage et refleksjonsnotat og et utkast til et lite FoU-prosjekt som skal utvikles til kursdokumentasjon. Skissen godkjennes av kursledelsen før en mer detaljert plan lages, og prosjektet gjennomføres.

Andre samling består av trening på kritiske faser i innsamling, vurdering av data, tolkning og refleksjon, samt utskriving av dokumentasjon. Forelesninger, seminar og øvelser vil bli benyttet til dette formålet. Forarbeidet består av lesing av kurslitteratur. Etterarbeidet består i å lage et refleksjonsnotat og sette FoU-prosjektet i verk.

Tredje samling er ikke obligatorisk og består i et fokusert kurs i kvantitativ forskningsmetode.

Fjerde samling er fokusert på feltets etikk og relasjonell aspekt. Forelesning og seminar vil benyttes. Deltakernes FoU prosjekter legges fram i plenum. Det utpekes opponenter til presentasjonene, både fra emnet og eksterne som innleder til diskusjonen. Forarbeidet består i lesing av kurslitteratur. Etterarbeidet består i skriving av refleksjonsnotat.

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. 

Samlingsdatoer

  1. samling: 17.01.22 - 18.01.22:  
  2. samling: 02.05.22 - 03.05.22
  3. samling: 05.09.22 - 06.09.22

Innlevering er 10. januar 2023

Arbeidet mellom samlingene er viktig, og det rapporteres fra hver samling.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!