Videre- og etterutdanning

Miljøarbeid og miljøterapi

Høgskolen i Innlandet, i Lillehammer
Varighet
1/2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
1/2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Miljøarbeid og miljøterapi

Dette emnet retter oppmerksomheten mot utsatte barn og unge der behovet for bistand omfatter psykiske og sosiale problemer, så vel som fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Ulike typer problemer knyttet til barn og unges omsorgsbehov på sentrale oppvekstarenaer vil bli problematisert i forhold til hvordan de kan forstås og forklares, og hvordan de kan møtes med ulike typer tiltak.

Et særlig fokus vil rettes mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Sentrale tilnærminger innenfor miljøarbeid og miljøterapi vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til rollen som miljøarbeider og miljøterapeut vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon.

Emnet skal videreutvikle studentenes profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i miljøterapeutisk arbeid og miljøarbeid med barn og unge, både som enkeltpersoner og som praksisfellesskap på tvers av etater og enheter.

Miljøarbeid med barn og unge viser til ulike former for omsorgsarbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid. Miljøarbeid og miljøterapi utøves av profesjonelle yrkesutøvere innenfor og utenfor institusjoner med den klare hensikt å gi omsorg, skape trygge relasjonelle bånd og stimulere til barn og unges selvstendighet og autonomi.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Nettbasert med samlinger
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights