Kortere studier

Metodologi, vitenskapsteori og forskningsetikk

Høgskolen i Innlandet, i Elverum (+1 studiesteder)
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Metodologi, vitenskapsteori og forskningsetikk

Emnet belyser sentrale vitenskapsteoretiske posisjoner, ulike metodologiske perspektiver og forskningsetiske vurderinger. Videre gjennomgår vi i kurset ulike kvalitative og kvantitative metoder, og hvordan metodene kan kombineres (mixed methods). Emnet er viktig for å velge, begrunne og vurdere vitenskapsteoretisk posisjon, metodologisk ståsted, forskningsmetode/er og forskningsetikk i eget PhD- prosjekt.

Emnet gjennomføres både i Elverum og på Lillehammer, og det er obligatorisk deltakelse og oppmøte. Undervisningen vil vanligvis foregå på norsk, og ved behov på engelsk.

Samlingsdatoer i 2023:

Uke 41: 9. - 13. oktober

Uke 42: 16. - 20. oktober

Innlevering av essay: 17. november 2023

Kommende startdatoer

Velg mellom 2 startdatoer

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Elverum

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Lillehammer
Høgskolen i Innlandet
Hamarveien 112
2411 Elverum

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Innlandet

Highlights