Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Fagskole

Mellomlederutdanning – Renhold

Fagskolen Oslo, i Oslo
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Mellomlederutdanning – Renhold

Ta en mellomlederutdanning i Renhold ved Fagskolen Oslo! 

Det er stort behov for mellomlederutdanning i drift- og servicebransjen for å dekke behovet for kompetanse innen digitalisering, bærekraft og mellomledelse. Markedet for drift- og servicetjenester er stort og voksende. Seriøse og kompetente aktører i denne bransjen er vesentlig for at næringsliv, offentlig virksomhet og kulturliv skal kunne utføre sine primæroppgaver.

Studiet gir deg kompetanse i moderne ledelsesprinsipper, fremmer bærekraft og tar i bruk digitale verktøy for miljøhensyn og ressurseffektivitet i samfunnet.

Studiet retter seg spesielt mot renhold. Målet med studiet å gi fagarbeidere videreutvikling og mulighet for å avansere til mellomlederposisjoner, og at bransjen kan rekruttere dyktige fagfolk som ledere og veiledere i drift- og servicenæringene. Fagskolen samarbeider tett med partene i arbeidslivet og virksomheter innenfor bransjen.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygget opp som et nettbasert studium med samlinger. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er en spennende blanding av forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, presentasjoner, praktiske oppgaver, pedagogisk entreprenørskap, prosjekt i virksomhet og selvstudium med nettstøttet veiledning, samt ulike former for arbeid i grupper.

For kontakt eller mer informasjon om Mellomlederutdanning – Renhold, vennligst fyll inn en interessemelding.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Oslo

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til mellomlederposisjoner i drift- og servicenæringene. Gjennom tett samarbeid med bransjen og partene i arbeidslivet er denne mellomlederutdanningen for renhold utviklet på arbeidslivets premisser for å sikre relevans og faglig innhold.

Studiet gir kompetanse innen digitalisering, bærekraft og mellomledelse. Studiet gjør deg istand til å anvende faglig kunnskap om miljøvennlige produkter og bærekraftige retningslinjer som gjelder for bransjen. Det gir innsikt i behov for gode rutiner for å fjerne smitte og innføre tiltak.

Opptakskrav/Søknad

  1. Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller
  2. Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller
  3. Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.
  4. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.

Relevante fagbrev:

Renholdsoperatør og byggdrifter

Studiefakta, Tittel m.m

30 studiepoeng

Reportasje

Stort behov for personer med utdanning fra fagskole

Fagskolen Oslo satser stort for å rekruttere fagarbeidere som ønsker videre utdanning. Nesten alle NHOs medlemsbedrifter har behov for fagskolekompetanse.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Mellomlederutdanning – Renhold.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.
Fagskolen Oslo
Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Fagskolen Oslo – En enestående yrkesfaglig læringsarena i hovedstaden

Fagskolen Oslo tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller på grunnlag av realkompetanse. Vi er stolte av å være en offentlig fagskole som tilbyr gratis...

Les mer og vis alle utdanninger ved Fagskolen Oslo

Highlights