Angående språkpoeng - Forum

16.01.2019 21:21   Stian

Hei! Jeg tenker å benytte meg av 23/5-regelen for å søke meg inn på nanoteknologistudiet ved NTNU i 2020. De ekstra 1,5 språkpoengene hadde hjulpet godt i den sammenheng. Spørsmålet mitt er som følger: Hvis jeg får dårligere karakterer i språkfagene enn det jeg har i de andre fagene; vil det slå negativt ut på karaktersummen min for sivilingeniørstudiet? Ettersom fremmedspråk ikke kreves for å søke seg inn på dette studiet, kan jeg da i teorien kun bestå språkfagene for de ekstra 1,5 poengene, uten at karakterene blir regnet med i karaktersummen? Slik jeg forstod det så kan jeg inkludere dem hvis de forbedrer karaktersummen min, men jeg tror ikke at det vil bli tilfelle. Hvis jeg ikke inkluderer dem i karaktersummen, får jeg da fremdeles de 1,5 ekstra språkpoengene når jeg søker meg inn på nanoteknologistudiet?


Finn utdanninger innen kategorien