Active Education

Personlig trener

Active Education – Vi former fremtidens trenere

Er du interessert i trening, kosthold og helse? Active Education er en av Europas ledende skoler innen utdanning av kompetansepersoner til treningsbransjen, og tilbyr studier som kombinerer nettbasert undervisning med samlinger over hele Norge.

Siden 2008 har Active Education samarbeidet med Høgskolen i Innlandet om å tilby idrettsutdanninger og personlig trenerutdanning. Høgskolen i Innlandet har det faglige og studieadministrative ansvaret med gjennomføringen av utdanningene. Active Education har den løpende kontakten og oppfølgingen mot treningssenterbransjen, i tillegg til å ha ansvaret for koordineringen av praksisdelen som inngår i emnene. 

Studietilbudene som inngår i samarbeidet mellom Høgskolen i Innlandet og Active Education er underlagt de lover og forskrifter som regulerer høyere utdanning, kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning og Høgskolen i Innlandet sitt eget kvalitetssikringssystem.

Utdanningstilbud

Personlig trener – Årsstudium
Personlig trener BASIS – Grunnutdanning
Personlig trener FLORIDA – USA
Kosthold og coaching

Læringsmodell

Vi er opptatt av å tilby mer enn «vanlig» undervisning. Tradisjonell klasseromsundervisning, ensidig formidlingspedagogikk og passive læringsformer er utdatert. Vi legger derfor mye tid og energi i arbeidet med å skape en aktiv studiehverdag med stor variasjon og interaksjon mellom studenter og forelesere.

Vår læringsmodell baserer seg på noen sentrale pedagogiske virkemidler:

  • Egenutviklet litteratur i kombinasjon med lærebøker av høy kvalitet
  • Elektronisk læringsplattform
  • Videoer av forelesninger og praktiske øvelser
  • Fysiske undervisningssamlinger
  • Verdifull praksis på treningssenter
  • Tett samarbeid med treningssenterbransjen i Norge og internasjonalt

Gjennom hele studietiden følges du tett opp av våre studiekoordinatorer og forelesere, du deltar i diskusjoner og løser faglige oppgaver både fysisk og på læringsportalen, og du veiledes gjennom tilbakemeldnger fra våre dyktige fagpersoner.

Opptakskrav

Du kan studere ved Active Education uansett om du har generell studiekompetanse eller ikke. Gjennomføringen av utdanningen og de internasjonale sertifiseringene som personlig trener er de samme, men forskjellen er at du ikke vil motta studiepoeng og heller ikke få rett til støtte fra Lånekassen om du ikke har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Skoleforum Studentums skoleforum kan du bruke om du vil finne ut mer om en skole som du er interessert i eller om du har spørsmål som skolen kan svare på. Du kan også bruke skoleforumet til å komme i kontakt med andre som vil studere, studerer eller har studert på akkurat den skolen. Du kan helt enkelt bruke dette skoleforumet for å få svar på de fleste spørsmål om en spesifikk skole og utdanningene der.

Du kan også klikke deg videre til skolens informasjonsside på Studentum.no og få enda mer informasjon om skolen og utdanningene.
Klikk her for å lese mer om Active Education

Skap et innlegg
Svar Tråder
3 studie i brasil 23.01.2011   Beate Byberg Hei, jeg er veldig interesert i deres studier. Lurer på om det er mulig å gå et halvt års studie på idrett, å deretter gå siste halvårs studie m...
Viser 1-1 av 1 innlegg


Active Education