Hva er undergraduate studies?

Undergraduate Studies er lavere grads utdanninger ved et universitet. Dette inkluderer for eksempel bachelorstudier og diplomstudier. Dette er første steget på vei til utdanninger av høyere grad som mastergrad eller doktorgrad.

Når du skal søke studier på et universitet for første gang etter endt videregående skole, er det undergraduate studies du skal se etter. Skal du utveksle fra en bachelorgrad på høgskole eller universitet i Norge, skal du se etter undergraduate studies. Definisjonen av lavere grads utdanning kan variere noe fra land til land. I enkelte land regnes for eksempel programmer som går over 4-5 år som undergraduate. Dette kan sammenliknes med profesjonsstudier i Norge.

Undergraduate studies i utlandet

Opptakskravene for lavere grads studier i utlandet er vanligvis basert på karakterer fra videregående skole. Skal du studere i utlandet, kan det også stilles krav til karakterer i bestemte fag som for eksempel engelsk. Har du ikke gode nok karakterer i engelsk, finnes det språktester du kan gjennomføre for å tilfredsstille kravene. Dette avhenger av hvilket land du ønsker å studere i.

 Tilbake til begrepslisten

Sist oppdatert: 04 sep 2023