Studere sosialt arbeid

– Jeg er veldig glad i jobben min i Barnevernet

Barnevernsarbeider og student Karianne Flatland brenner for å hjelpe sårbare barn og vanskeligstilte familier, og var fast bestemt på å bli barnevernsarbeider. Studievalget falt på sosialt arbeid for å ha et bredere spekter å spille på.

Karianne Flatland har alltid vært veldig glad i barn og tenkte først at hun skulle bli lærer. På videregående fikk hun imidlertid øynene opp for barnevernsarbeid, som etter hvert sendte henne i en litt annen retning.

– Jeg bestemte meg for å studere sosialt arbeid for å ha et bredere felt å spille på. Sosionomstudiet er veldig spennende, med et stort spenn av ulike retninger, forteller hun.

Sosialt arbeid

Sosialt arbeid handler om å forebygge, begrense eller løse sosiale problemer og bedre menneskers levekår og livskvalitet.

  • Sosionomer jobber direkte med mennesker i stillinger innenfor NAV, barnevern, helse- og omsorg, rusomsorg, psykisk helsevern, skole, sykehus, familievern, kriminalomsorg, arbeid- og integreringstiltak, i tillegg til frivillige organisasjoner.
  • Som sosionom kan du også jobbe med politisk påvirkning, forskning, tjenesteutvikling, samfunnsarbeid, undervisning, administrasjon og ledelse.

For Karianne er imidlertid planen klar.

– Barnevern er et krevende og komplekst felt, og jeg ønsker å være en del av en tjeneste som hele tiden utvikler seg og hever kompetansen, forteller hun videre.

Vil utvikle seg

Etter sosionomstudiene begynte hun som planlagt å jobbe i barnevernet, men kjente etter hvert på lysten til å utvikle seg enda mer innenfor barnevernsfeltet.

– Det satses på kompetanseheving i barnevernet nå. Dette var en av grunnene til at jeg valgte å ta en videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet på VID, sier hun.

Videreutdanningen på VID ga mersmak, noe hun tror henger sammen med studiestedets fleksibilitet, tette oppfølging og sterke fagmiljø.

– Jeg har veldig godt inntrykk av lærerne der. Du får kjapt svar når du lurer på noe, i tillegg til at de virker genuint opptatte av at alle skal komme seg gjennom studiene på en god måte, forteller hun videre.

Gøy å studere!

– Det var veldig gøy å studere igjen, sier Karianne, som bestemte seg for å utnytte den gode driven hun var i og søkte seg videre til masterstudiet i sosialt arbeid.

– Jeg fikk godkjent videreutdanningen som en del av masteren, som gjør at jeg kan bli ferdig med studiet på kortere tid, sier Karianne og legger til at det dessuten er fastsatt økte kompetansekrav i barnevernet fra 2031.

– Så da er det jo greit å ligge litt i forkant der, smiler hun.

Med master i sosialt arbeid er du godt rustet til å jobbe med blant annet barneverntematikk. Høsten 2022 vil VID i tillegg starte opp egne masterutdanninger rettet mot barnevernsfeltet spesielt.

Mange jobbmuligheter

I likhet med de fleste av VIDs studier, har studiene innen sosialt arbeid et enormt
spenn av muligheter – underveis i løpet, og i jobbmarkedet etterpå.

– Sosialt arbeid er et bredt område som handler om å møte mennesker i
mange ulike situasjoner – på både individuelt og strukturelt nivå. Mange starter studieløpet med en bachelor i sosialt arbeid, og fortsetter med videreutdanninger som for eksempel relasjonskompetanse i barnevernet, konfliktarbeid og mekling, rus og avhengighetsproblematikk eller familieterapi, for å nevne noen, forteller Inger Oterholm.

Hun er studieleder for de tre masterstudiene: sosialt arbeid, barnevern og barnevernsarbeid, i tillegg til å ha hatt ansvar for de ulike videreutdanningene
innenfor det sosialfaglige feltet på VID.

Det er med andre ord stort rom for fleksibilitet, slik at hver student kan skreddersy studieløpene tilpasset sine interesseområder – heltid eller deltid.

Gjenspeiler befolkningen

Det er ingen mal på hvem VID passer for, noe Inger fremhever som særlig viktig når det kommer til det sosialfaglige arbeidsområdet.

– Det er viktig at sosialarbeidere gjenspeiler variasjonen i befolkningen. De fleste mennesker kan i perioder oppleve sosiale problemer. Derfor er vi også veldig glade for at folk med ulik bakgrunn søker seg til VID, sier hun.

Inger forteller videre at VID har motiverte studenter og høy fullføringsgrad. Felles for de fleste studentene, er at de er opptatte av å gjøre en forskjell.

– Sosialt arbeid handler både om å møte mennesker som står i utfordrende livssituasjoner, i tillegg til å jobbe med forhold som skaper sosiale problemer på strukturnivå. Det handler om å bidra til rettferdighet, motarbeide undertrykkelse og diskriminering blant annet, forklarer hun og legger til at samarbeid og koordinering av tjenester er et annet viktig område for sosialarbeidere jobber med.

Gir mening og en god følelse

Karianne stortrives som barnevernsarbeider hjemme i Telemark.

– Det er varierte og spennende dager med mange ulike menneskemøter, så jeg er veldig glad i jobben min, sier hun.

Samtidig legger hun ikke skjul på at jobben kan være både tøff
og krevende til tider.

– Man møter mennesker i krise med historier som påvirker, så det er klart at jobben blir med hjem i hodet av og til. Da handler det om å ha gode strategier for å ha fri når man har fri, sier Karianne som gjerne lufter hodet på tur med hunden sin – både på ski og til fots.

Nå ser hun frem til å jobbe videre med masteroppgaven, slik at arbeidet kan komme barnefamilier til gode i fremtiden. Ønsket er at familiene hun møter og samarbeider med skal komme styrket ut av de vanskelige situasjonene de ofte står i.

– Det er en veldig god følelse når man kan avslutte arbeidet med en familie,
fordi alle målsetninger er oppnådd og familiene virkelig har fått det bedre sammen, sier Karianne.

Og skulle hun ønske seg bort fra barnevernsarbeidet i fremtiden, er hun ikke bekymret for jobbmulighetene.

– ​​Med en videreutdanning og master fra VID, i tillegg til bachelor i sosialt arbeid, føler jeg meg godt rustet til å gå inn i ulike deler av feltet sosialt arbeid.Les mer om VID Oslo
Les mer om VID vitenskapelige høgskole

Bestill mer informasjon