Master

Nukleærteknologi (master - 2 år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Nukleærteknologi (master - 2 år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

På master i nukleærteknologi fordyper du deg i atomkjernens egenskaper og oppførsel, og du blir en del av et ledende forskningsmiljø. Du kan spesialisere deg innen alt fra bruk av stråling i medisin til utviklingen av reaktordesign og brensel for kjernekraft.  

                                                                                                                                                                                                

Innhold i studiet 

Faget nukleærteknologi handler om praktisk anvendelse av kjernefysiske reaksjoner og radioaktivitet. Dette krever kunnskap om atomkjernenes oppbygning og egenskaper, og hvordan de omdannes gjennom reaksjoner og radioaktivt henfall. På studiet lærer du grunnleggende kjernefysikk og får en oversikt over de viktigste teknologiske anvendelsene.

Kjernekraft og medisin

Bruken av kjernekraft som energikilde øker stadig, og kjernekraftverk kan også bli aktuelt i Norge. Fisjon av uran eller thorium er en viktig teknologi som kan bidra til å dekke det økende energibehovet med minimale utslipp av klimagasser og bruk av areal.

Forskere prøver stadig å forbedre designet av kjernereaktorer for å øke sikkerheten og minke produksjonen av farlig avfall. På dette studiet lærer du om forskjellige typer kjernereaktorer og hvordan du kan simulere prosessene i en reaktor med høy presisjon. Du lærer også om kjernefysisk fusjon, som kan bli en svært viktig teknologi i framtiden og som har hatt en spennende utvikling innen fusjon de siste årene. 

Nukleærteknologi for medisin er en annen anvendelse med stor betydning for samfunnet. Gjennom studiet kan du delta i utviklingen av nye metoder for å behandle kreft. Radioaktive stoffer kan fraktes til kreftsvulsten for å ødelegge den innenfra. Dette krever tverrfaglig samarbeid mellom fysikere, kjemikere, farmasøyter og leger. 

Dersom du ønsker å jobbe med denne teknologien kan du også velge å ta kurs i radiokjemi og radiofarmasi hvor du lærer å håndtere radioaktive stoffer i laboratoriet. Dette gir det verdifull kunnskap om sikkerhet og strålevern.

Valg av masteroppgave og oppbygging av studiet

Masterprogrammet går over to år. Det første året bruker du som regel på det teoretiske pensumet og det andre året på å arbeide med masteroppgaven din.

Masteroppgaven kan for eksempel innebære fordypning i en teknologisk anvendelse. Med aktuell bakgrunn kan det også være mulig å gjennomføre masteroppgaven din utenfor UiO, enten ved et forskningsinstitutt eller ved utvalgte bedrifter og institusjoner, som for eksempel:

  • Institutt for energiteknikk
  • Forsvarets forskningsinstitutt
  • Norsk nukleær dekommisjonering
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
  • Norsk medisinsk syklotronsenter
  • Bayer AS  

Våre veiledere hjelper deg med å sette sammen et masterstudium tilpasset din bakgrunn og interesser.

Studiemiljø  

Du skal trives som student hos oss! Som masterstudent i nukleærteknologi er du tett integrert i fagmiljøet og jobber sammen med andre studenter og vitenskapelige ansatte. Du får tett oppfølging av dine veiledere og forskningsgruppen du er del av. Vi gjør mye for å skape et godt studiemiljø og vi møtes også sosialt utenom studiene.

Mange studenter engasjerer seg også i Fysikkforeningen. Fysikkforeningen arrangerer fester, bedriftstreff og pubkvelder med quiz. Ellers finnes det over 200 andre studentforeninger ved Universitetet i Oslo.     

Ta kontakt om du lurer på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning.  

Studier i utlandet  

Vi har gode utvekslingsavtaler med mange universiteter, og det finnes flere muligheter for å ta deler av studiet i utlandet, som for eksempel USA, Frankrike, Sverige eller Finland. 

  • Les mer om utveksling

Videre studier og jobb  

Alle områder innenfor nukleærteknologi gir kompetanse som er svært ettertraktet innen forskning, industri og offentlig virksomheter.

Gjennom denne masteren får du dyptgående teoretisk kunnskap i tillegg til å mestre praktiske eksperimentelle metoder i laboratoriet.

Du lærer også programmering og bruk av avansert dataverktøy og instrumentering – anvendelig for videreutvikling av høyteknologi.

  • Les mer om jobb og videre studier
                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights