Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Kulturhistorie (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kulturhistorie (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Fortida er nå! Vi etterlater oss minnesmerker, instagram-kontoer og klimakriser. Men hva gjør vi med det fortidens mennesker har etterlatt seg? Du lærer hva mennesker før oss har hatt av ting og tanker, og hvordan fortidens mentalitet fortsatt påvirker syn på natur og andre kulturer i dag.

                                                                                                                                                                                                

Innhold i studiet

Mennesker forsøker alltid å gi mening til den verden de lever i. Mye vi regner som selvsagt, har vært helt annerledes før – og kan bli det igjen i framtida. Kulturhistorie studerer tekster og tradisjoner, ting og fortellinger, ritualer og monumenter, som formet tidligere menneskers liv og fortsatt former våre egne.

På kulturhistorie studerer du norsk og europeisk kultur i møte med verden utenfor i et tidsrom som strekker seg fra 1500-tallet til i dag. Faget kombinerer på denne måten studier av fortiden med analyser av samtiden. Gjennom studiet lærer du historieteori og kulturanalyse, å drive feltarbeid og å fordype deg i kilder fra arkivet.

Du studerer materiell kultur, fortellinger og hvordan vi bruker historie i dag. Du vil lære om fortidens forestillinger om magi og trolldom, om ulike syn på natur, og hva vi vil med kulturarv og museer. Kulturhistorie gir deg kunnskap om hvordan menneskers tenkemåte og selvforståelse har endret seg over tid, hvorfor vi tenker og handler som vi gjør i dag, og hvordan dette vil påvirke fremtiden. Viktige temaer er natur og kultur, tradisjon og mottradisjon, kulturmøter og forestillingsverdener.

Jobb og videre studier

Kulturhistorie er relevant for hele kulturfeltet og i offentlig forvaltning. Kulturhistorikere jobber gjerne i museer, arkiv og i skolen og med forskning, kommunikasjon og formidling i offentlige og private kulturinstitusjoner.

Med en grad fra programmet kan du søke opptak til master i:

  • Europeisk kultur
  • Museologi og kulturarvstudier
  • Development, Environment and Cultural Change
  • ESST - Society, Science and Technology in Europe

 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights