Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Kjernefysikk og nukleærteknologi (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kjernefysikk og nukleærteknologi (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Fra klimavennlig energi til nye metoder for behandling av kreft: Samfunnet er avhengig av kunnskap om kjernefysikk og nukleærteknologi. I dette studieprogrammet lærer du om atomkjernen, radioaktivitet og stråling, og hvordan denne kunnskapen kan brukes i fremtidens kjernekraft, medisin og teknologi. 

                                                                                                                                                                                                

Kort om studieprogrammet

Kjernefysikk er læren om atomkjerner, oppbygningen og strukturen deres, og hvordan de omdannes gjennom ulike reaksjoner eller radioaktivt henfall. Kjernefysiske prosesser og reaksjoner kan skje av seg selv, for eksempel når atomkjerner fusjonerer i stjerner, når partikler fra verdensrommet kolliderer med Jordens atmosfære, eller når radioaktive stoffer i naturen henfaller. Kjernefysiske prosesser kan også være menneskeskapte, for eksempel i kjernereaktorer eller partikkelakseleratorer. Vi kaller faget som handler om bruk av kjernefysiske reaksjoner og radioaktivitet for nukleærteknologi.  

Kjernefysikk og nukleærteknologi kan brukes på veldig mange måter. Kjernekraft og bruk av stråling innenfor medisin er viktige bruksområder. Radioaktive stoffer brukes også i industrien. Det er stort behov for eksperter som utvikler nye metoder og sørger for sikker håndtering og strålevern.

Nukleærteknologi i kjernekraft og medisin

Kjernekraftverk basert på fisjon produserer store mengder energi med veldig lite utslipp av klimagasser og minimale inngrep i naturen. Derfor ser ser mange på kjernekraft som et viktig bidrag til å dekke det økende energibehovet i verden. Kjernefysikerne jobber også iherdig med å kunne bruke kjernefysisk fusjon til å produsere energi.

Nukleærteknologi kan også brukes på andre måter, som for eksempel for å diagnostisere og behandle kreft. Radioaktive stoffer kan kobles til molekyler som søker seg fram til kreftceller. Da kan strålingen som sendes ut brukes for å se nøyaktig hvor kreftsvulsten er, eller for å bekjempe kreftsvulsten innenfra. Kjernefysikere jobber sammen med kjemikere, farmasøyter og leger for å utvikle slike metoder. 

For å forstå kjernefysikk får du først en grunnleggende opplæring i fysikk og programmering. Du lærer de kjernefysiske begrepene og de teknologiske anvendelsene av kjernefysikk gjennom både teori, eksperimenter, modellering og beregninger.

Som student i kjernefysikk og nukleærteknologi kommer du tett på fagmiljøene innen forskning og industri, og allerede tidlig i studieløpet vil du kunne jobbe med helt realistiske problemstillinger. Nukleærteknologi er kjent for sin tverrfaglighet og det er nært samarbeid mellom de ulike fagfeltene. 

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. To av studentene våre gir deg konkrete eksempler på hvorfor dette er så bra: 

  

Studiemiljø 

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet. Du blir invitert til arrangementer for førsteårsstudenter, og vi tar en oppfølgingssamtale med hver enkelt student for å høre hvordan det går. 

Du blir integrert i forskningsgruppen Kjernefysikk på Fysisk institutt helt fra starten av studiet ditt. Du får delta på gruppens seminarer, eksperimenter og konferanser, samt sosiale sammenkomster. Da blir du godt kjent med fagområdet og forskningsaktivitetene. Kanskje du allerede på bacheloren finner et prosjekt du vil fortsette med på masteren? 

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss. 

Det er over 200 studentforeninger på Universitetet i Oslo. Hos oss er mange av studentene med i Fysikkforeningen, som arrangerer ulike fester, bedriftstreff og pubkvelder med quiz. 

Studier i utlandet 

Vi har gode utvekslingsavtaler med universiteter blant annet i USA, men det er også mulig å reise til andre steder. Det er lagt opp til utveksling i 5. eller 6. semester på studiet. 

  • Les mer om utveksling

Videre studier og jobb 

Vi anbefaler å følge opp bachelorstudiet med et relatert masterprogram, ettersom det gir de mest interessante arbeidsmulighetene. Bachelorprogrammet er spesielt rettet mot masterprogrammet i Nukleærteknologi. Avhengig av fagene du velger i løpet av bachelorstudiet kan du også ta en mastergrad innenfor Fysikk eller Computational science med ulike spesialiseringsmuligheter. 

Kandidater med bakgrunn i kjernefysikk og nukleærteknologi er sterkt ettertraktede på arbeidsmarkedet. Noen av våre tidligere studenter jobber ved Institutt for energiteknikk (IFE), ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), med strålebehandling på sykehusene, i farmasøytisk industri, eller ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Med god innsikt i fysiske fag og praktisk erfaring med matematisk modellering, vil du være ettertraktet også i et bredere spekter av mulige arbeidsområder.

  • Les mer om videre studier og jobb
                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights