Bachelor

Kjemi og biokjemi (bachelor)

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kjemi og biokjemi (bachelor)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Vil du lage morgendagens medisiner, eller finne løsninger som kan redusere forurensing av kloden? Verdensledende forskere og prisvinnende forelesere sikrer at du får et solid teoretisk grunnlag og viktig praktisk erfaring med kjemi og biokjemi. Vi gir deg gode muligheter for relevante jobber innen fornybar energi, helse og miljø.

                                                                                                                                                                                                

Kort om studieprogrammet

Kjemistudiet handler om molekylene som bygger opp verden rundt oss, men også hvordan du kan lage nye stoffer med spesielle egenskaper. Biokjemi bruker dette grunnlaget for å forstå hva som skjer på molekylnivå i levende organismer.

Undervisningen kombinerer teori med praktisk laboratoriearbeid og datasimuleringer for å gi deg en helhetlig kjemi-kompetanse. I tillegg til det rent faglige legger vi vekt på samarbeid, kommunikasjon og arbeidsmetoder som kvalifiserer deg for et fremtidig arbeidsliv. Kjemi krever både nøyaktighet og kreativitet. 

De første semestrene får du et bredt, faglig grunnlag innen kjemi og nærliggende områder som matematikk og fysikk. Når du kommer lenger ut i studieløpet, velger du emner du ønsker å fordype deg i selv, for eksempel miljøkjemi, nanoteknologi eller molekylærbiologi. Hos oss blir du kjent med landets fremste forskningsmiljø i kjemi.

Andre studieår velger du mellom to studieretninger:

  • Kjemi er studiet av stoffenes egenskaper, sammensetning og reaksjoner.
  • Biokjemi er studiet av molekyler, kjemiske reaksjoner og mekanismer i levende organismer.

Kjemi er grunnlaget for liv

Gjennom tidene har kjemisk kunnskap ligget bak viktige oppfinnelser som batterier og brenselceller, oppdagelsene av oksygen og radioaktiv stråling og gjennombrudd i legemiddelutviklingen.

Ved inngangen til det 21. århundre står menneskeheten ovenfor en rekke store utfordringer som bærekraftig tilgang på energi, utvikling av nye medisiner mot resistente bakterier og kreft, sikring av drikkevannsressurser, mattrygghet og klimaproblematikk. Felles for disse utfordringene er at det trengs kompetanse i kjemi og biokjemi for å løse dem.

En utdanning i kjemi er spennende, samfunnsrelevant og nyttig i et stort antall yrker. Samtidig er kjemi et fag der du får brukt kreativiteten din og har det morsomt mens du studerer.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. To av studentene våre gir deg konkrete eksempler på hvorfor dette er så bra:

  

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. I starten av september reiser studentene og faglærerne på programmet sammen på et todagers seminar. Det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger.

Kjemiforeningen Proton er kjernen i det sosiale livet, og samarbeider med Kjemisk fagutvalg om å ta imot de nye studentene på en best mulig måte og arrangerer hytteturer, foredrag og fester. Vi oppfordrer alle studentene våre til å engasjere seg sosialt. Som student har du tilgang til trivelige studentarealer, både for studier og sosiale aktiviteter, i nær tilknytning til forskningsmiljøene.

Les mer om livet rundt studiene.

Studier i utlandet

Du kan ta deler av studiet i utlandet. Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogram til flere land i Europa. Det er mest aktuelt i 6.semester.

Les mer om utvekslingsmuligheter.

Videre studier og jobb

Avhengig av hvilke valg du gjør, kan du ta en mastergrad i Kjemi og biokjemi, Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi eller Innovasjon og entreprenørskap.

Med utdanning i kjemi har du mange muligheter på arbeidsmarkedet, både i det private og i det offentlige. Kjemi grenser mot biologi, fysikk og medisin. Kjemikere er derfor sentrale medarbeidere innen tverrfaglige prosjekter som for eksempel miljø- og klimaforskning, materialforskning og bioteknologi.

Les mer om videre studier og jobb.

En studiehverdag på kjemi

Kjemisk institutt er en labyrint av en bygning. Heldigvis har Lise Midtøy full snøring på hvordan man kan finne fram til en fin studiehverdag.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights