Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Kjemi (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kjemi (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet       

                              

En master i kjemi lærer deg ferdigheter og kompetanse i kjemi på avansert nivå. Som lagspiller i en av våre anerkjente forskningsgrupper får du gjennomføre et ambisiøst forskningsprosjekt med tilgang til våre topp utstyrte laboratorier.

                                                                                                                                                                                                

Kort om studieprogrammet

Ved UiO tilbyr vi hele bredden av kjemifaget, Ved UiO tilbyr vi hele bredden av kjemifaget, fra kvantemekanikk til sykdomsdiagnostikk. Her får du mulighet til å fordype deg i ett av kjemiens spesialområder.

Som masterstudent ved Kjemisk institutt kommer du rett inn i Norges ledende forskningsmiljø innen kjemi. Vi er bl.a. vertskap for Hylleraas-senteret, et senter for fremragende forskning innen beregningskjemi. I tillegg er våre forskere ledere og medlemmer i flere store internasjonale samarbeid.

Arbeidet med masteroppgaven utføres i et av våre forskningsmiljøer under veiledning av erfarne forskere. Forskningsprosjektet i oppgaven gir deg trening i kritisk vurdering av forskningslitteratur, analyse av data, typisk i forbindelse med laboratoriearbeid. Du får trening planlegging og utførelse av selvstendig arbeid, men også erfaring med å være vitenskapelig lagspiller. Du vil også ha mulighet for å gjøre masteroppgaven ved et av de mange forskningsinstituttene i Oslo-regionen, samt ved bedrifter godkjent av Kjemisk institutt. Det er store ambisjoner knyttet til vårt masterprogram, og studentenes resultater blir ofte inkludert i vitenskapelige publikasjoner, med studenter som forfatter.

Programmet har sju studieretninger. Studieretningene har ulike forkunnskapskrav:

  • Analytisk kjemi
  • Biomolekyler og biomaterialer
  • Kjemididaktikk og formidling
  • Miljøkjemi og kjernekjemi
  • Organisk kjemi
  • Teoretisk og fysikalsk kjemi
  • Uorganisk kjemi og materialkjemi

Alle studieretningene gir kandidaten en solid masterutdanning som er ettertraktet på arbeidsmarkedet, både i det private og offentlige forskningsinstitusjoner. I tillegg til ekspertise i kjemi, får masterstudenter også kursing i generiske ferdigheter, f.eks. kommunikasjon, presentasjon og etikk i forskning. Det er også mulig å ta oppgaver hvor to eller flere forskningsmiljøer samarbeider. I tillegg er det gode muligheter til å jobbe som undervisningsassistent på kollokvier eller laboratoriekurs.

Studiemiljø

Vi vil at du skal trives som student hos oss. både faglig og sosialt. Når du kommer til oss har vi velkomstdager med foredrag og presentasjon av mulige masteroppgaver. Du vil også få praktisk informasjon om studiene og du vil hilse på de ansvarlige for programmet. Det er obligatorisk å møte på disse dagene. I starten av studiet får du også anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter, og ansatte.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Vi oppfordrer alle studentene våre til å engasjere seg sosialt. Som student har du tilgang til trivelige studentarealer, både for studier og sosiale aktiviteter, i nær tilknytning til forskningsmiljøene. Les mer om studiemiljøet ved kjemisk institutt. Ellers kan du velge blant over 200 studentforeninger ved Universitetet i Oslo.

Studier i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet.

I tillegg vil utveksling i noen tilfeller være mulig ved individuelle avtaler mellom student, veileder og forskere ved utenlandske institusjoner. Dette betyr at det er stor grad av fleksibilitet når det gjelder tidspunkt i studiet og varighet av et utenlandsopphold.

  • Les mer om utvekslingsmuligheter

Videre studier og jobb

Med en mastergrad i kjemi er det gode arbeidsmuligheter innenfor både næringsliv, forskningsinstitutter, farmasøytisk og annen industri. Mange kjemikere jobber også i offentlig forvaltning eller med undervisning. Våre kandidater er ettertraktet på arbeidsmarkedet på grunn av sine solide teoretiske og praktiske kunnskaper som setter dem i stand til å løse nye problemstillinger.

Flere tidligere studenter har blitt gründere og starter egne fagrelevante bedrifter. Mulighetene er mange med en tverrfaglig bakgrunn, se for eksempel Gründerskolen ved Senter for entreprenørskap.

Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise som lærer eller lektor i skolen eller i høgskolesektoren.

Masterstudiet, spesielt med en 60 studiepoeng masteroppgave, kvalifiserer til videre ph.d.-studier innen kjemi, og avhengig av spesialisering, også innen tilgrensende områder som biovitenskap og materialvitenskap.

  • Les mer om jobb og videre studier
                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights