Master

Informatikk: informasjonssikkerhet (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Informatikk: informasjonssikkerhet (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Ønsker du å jobbe med cybersikkerhet, etisk hacking, kryptering eller IT-risikostyring? Vil du forstå prinsippene og teknologiene for systemsikkerhet på nett? På masterstudiet i informasjonssikkerhet lærer du hva som skal til for å bygge sikre IT-systemer, hvordan sikkerhetsteknologier fungerer og om ledelse av informasjonssikkerhet i organisasjoner.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Innhold i studiet

Informasjonssikkerhet er prioritert på nasjonalt og politisk nivå for å styrke sikkerheten i vår nasjonale IKT-infrastruktur. Med GDPR (General Data Protection Regulation) har vi et lovkrav om at IT-systemer skal bygges og forvaltes i henhold til prinsippene for innebygd personvern og innebygd informasjonssikkerhet. For å oppfylle dette kravet er det nødvendig at alle informatikere og IT-eksperter har god forståelse av grunnleggende prinsipper for informasjonssikkerhet.

Gjennom dette masterstudiet blir du en ekspert på IT-sikkerhet og du får kompetanse til å designe IT-systemer hvor sikkerhet er en integrert del av hele designprosessen, fra programmering, testing og frem til drift. Du lærer også å lede arbeidet med informasjonssikkerhet i bedrifter og organisasjoner, og forholde deg til etiske og juridiske problemstillinger og personvern. 

Studiet gir deg et solid teoretisk grunnlag og analytiske kunnskaper for å kunne håndtere ulike utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet. I tillegg får du praktisk kunnskap og lærer metoder og teknikker for sikker drift og vedlikehold av datasystemer samt forebygging av dataangrep.  

Du velger mellom fire ulike spesialiseringer: 

  • Kryptografi
  • Utvikling av sikre informasjonssystemer
  • Informasjons- og nettverkssikkerhet
  • Sikkerhetshåndtering

På spesialiseringen kan du spisse din kompetanse ytterligere, enten det er innenfor Blockchain-teknologi, design av sikkerhetssystemer eller avansert kryptologi. Uansett hvilken spesialisering du velger, vil du kunne sette sammen et teoretisk pensum og velge tema for masteroppgaven ut fra dine egne faglige interesser. 

Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du også å jobbe selvstendig, og å organisere og planlegge ditt eget arbeid innen bestemte tidsfrister. Du blir del av et fagmiljø hvor du kan samarbeide med andre om forskningsspørsmål og diskutere faglige problemstillinger innenfor informasjonssikkerhet. 

Studiemiljø

Før undervisningen starter i august, ønsker vi deg velkommen til tre dager med obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer. Du får anledning til å bli kjent med dine medstudenter både faglig og sosialt, og du få informasjon om studieprogrammet ditt, emner, forskning og hvordan du velger masteroppgave. 

Du kan også engasjere deg i en av over 200 studentforeninger ved universitetet.

Videre jobb og studier 

Digitaliseringen gir store muligheter for verdiskaping i årene fremover, men skaper også nye trusler og gjør virksomheter sårbare for dataangrep. For å forebygge og bekjempe cyberangrep og bygge robuste datasystemer, er det avgjørende med kandidater som har inngående kunnskap og kompetanse om informasjonssikkerhet. Gjennom dette masterstudiet får du kompetanse som er svært ettertraktet i dagens arbeidsmarked.

Les mer om jobb og videre studier.

 

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights