Master

Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år)

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år)

              

               Hvorfor velge dette programmet?       

                              

Datasystemer inngår i alle deler av samfunnet, og det er viktig at noen kan utvikle og vedlikeholde dem, forstå dem og sørge for at de blir utformet slik at samfunnet har mest mulig nytte av dem og at de ikke blir misbrukt.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Masterprogrammet tar for seg systemutvikling, programmering, datakommunikasjon, distribuerte systemer og informasjonssikkerhet.

Med en mastergrad i Informatikk: programmering og systemarkitektur forstår du helheten i slike systemer og teoriene de bygger på. Du kan bidra til å utvikle og vedlikeholde slike systemer, og du har dybdekunnskaper innen et av delområdene av programmet. Du kan velge spesialisering innen distribuerte systemer og nettverk eller programvare. 

Studiemiljø

Før undervisningen starter i august, ønsker vi deg velkommen til tre dager med obligatorisk undervisning og ulike sosiale arrangementer. Du får anledning til å bli kjent med dine medstudenter både faglig og sosialt, og du få informasjon om studieprogrammet ditt, emner, forskning og hvordan du velger masteroppgave. 

Du kan også engasjere deg i en av over 200 studentforeninger ved universitetet.

                           
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0313 Oslo

Universitetet i Oslo – Norges største universitet

Universitetet i Oslo, UiO, ble grunnlagt i 1811 og er Norges største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Skolen har ca. 30 000 studenter og 7000 ansatte. UiO har åtte fakulteter, som alle tilbyr både enkeltemner, årsenheter, bachelorprogrammer, masterprogrammer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Oslo

Highlights