Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Musikkvitskap

Musikk vert nytta i alle slags sosiale situasjonar, som til dømes borneleik, ritual som bryllaup og gravferd, dans, underhaldning og kunst. Musikk er overalt og kan vera sterkt identitetsskapande.

I musikkvitskapen spør vi:

Det som særmerker musikkvitskap som fag ved Universitetet i Bergen er stor historisk, geografisk og tematisk spennvidde. Vi forskar på og underviser i tema som den vestlege kunstmusikken, populærmusikk, norsk tradisjons­musikk og andre globale tradisjonar.

  • Korleis nyttast musikk til å skape identitet i ei stadig meir globalisert verd?
  • Kva er samanhengen mellom musikalsk kreativitet og teknologi?
  • Korleis oppstår musikalsk meining?

Eit hovudspørsmål i faget er å undersøke korleis musikalske hendingar skjer. Det vil seia at prosessane og aktivitetane musikkhandlingane utgjer er viktigare enn formell analyse av musikkverk.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!