Meteorologi og oseanografi

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Klasserom

Startdatoer
Bergen
Høst

Bergen
Vår

Meteorologi og oseanografi

Masterprogram i meteorologi og oseanografi behandlar både den fysiske og den matematiske skildringa av sentrale atmosfæriske og oseanografiske fenomen, med grunnlag i målingar, eksperiment, teori og numerisk modellering.  

Vi studerer kreftene som styrer rørslene i atmosfæren og i havet, inkludert: sjøis, sentrale fysiske prosessar i atmosfæren og i havet, vekselverknaden mellom hav, sjøis og atmosfære, vêrvarsling, syklus for næringsemne og karbon i havet og regionale og globale klimaendringar. 

Meir informasjon under

  • Korleis kan vi nå FNs berekraftsmål om å stoppe klimaendringane?  
  • Kor mykje tid har vi til å snu den noverande utviklinga? 
  • Korleis kan vi måle kva påverknad klimaendringane har? 

Mange næringar er avhengige av nøyaktige prediksjonar og kunnskap om vêr, klima og hava våre. 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!