Master

Meteorologi og oseanografi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Meteorologi og oseanografi

No, meir enn nokon gong, er kunnskap om klimaet på jorda avgjerande.

Masterprogram i meteorologi og oseanografi behandlar både den fysiske og den matematiske skildringa av sentrale atmosfæriske og oseanografiske fenomen, med grunnlag i målingar, eksperiment, teori og numerisk modellering.  

Vi studerer kreftene som styrer rørslene i atmosfæren og i havet, inkludert: sjøis, sentrale fysiske prosessar i atmosfæren og i havet, vekselverknaden mellom hav, sjøis og atmosfære, vêrvarsling, syklus for næringsemne og karbon i havet og regionale og globale klimaendringar. 

  • Korleis kan vi nå FNs berekraftsmål om å stoppe klimaendringane?  
  • Kor mykje tid har vi til å snu den noverande utviklinga? 
  • Korleis kan vi måle kva påverknad klimaendringane har? 

Mange næringar er avhengige av nøyaktige prediksjonar og kunnskap om vêr, klima og hava våre. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights