Lektor naturvitenskap og matematikk (realfag)

Universitetet i Bergen
Sammendrag
Master
Bergen
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Lektor naturvitenskap og matematikk (realfag)

Gjennom studiet vil du få solid kompetanse i dei to faga du ynskjer å undervise i. Du får ein vidare, vitskapsbasert kunnskap om kva som gjev god læring og god undervisning, og erfaring med å undervise i praksis. Du får trening i å tenke kommunikasjon og formidling av fag. Kva kan eleven frå før, og kva treng eleven å lære? Du får kjennskap til verktøy og teknikkar som fremmer aktiv deltaking og læring. 

Gjennom studiet får du undervisningskompetanse i to realfag. Du kan velje to av faga matematikk, fysikk, kjemi, biologi og naturfag. 

Du fordjupar deg spesielt og skriv master i det eine faget. 

  • Kva kjenneteiknar undervisning som gjer elevane nysgjerrige på realfag? 
  • Kva kjenneteiknar undervisning som fremmer eleven si faglege forståing?  
  • Kva rolle kan eksperiment og ulike samtaleformer spele? 

På studiet diskuterer vi mellom anna: 

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!