Bachelor

Klima

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Klima

Vær, vind og hav påverkar livet på jorda, og kunnskap om klima er grunnleggjande viktig for framtida. På dette studiet jobbar vi med å observere og forstå naturkreftene – frå pol til pol, frå dei største havdjup til høgt opp i atmosfæren – og på den måten støtta opp under berekraftmåla FN har satt opp.

Hos oss nyttar du matematikk og fysikk til å forstå naturen. Dette, saman med målingar, teori og eksperimentering, gjer oss i stand til å forklare og varsle vêr og klima. Utdanninga er veleigna for det meste som har med vêr, hav og klima og gjere, for matematikk- og fysikkrelaterte arbeidsoppgåver, samt for å utvikla energiløysingar for framtida. Bli med og jobb saman med oss!

Atmosfæren og havet er i stadig rørsle, og rørslene skaper og endrar vêret no og klimaet over tid. Er du interessert i å forstå atmosfæren, havet og klima, utforske vêr og klimaendringar i dag og fram i tid, studere havis i Arktis eller Antarktis eller om Golfstraumen er i endring, er dette studiet for deg.

  • Regnar det meir i dag enn tidlegare? Kvifor og kva med framtida? Korleis ta omsyn til dette i byar, når det vert bygd vegar og jernbane?
  • Bles det meir i dag enn for 50 år sidan? Er det endringar i vindretning eller vindstyrke? Korlis vil dette påverka bølgjer og bølgjevarsel?
  • Korleis kan vi forbetra varslinga av vêret – og er det mogleg å varsla vêret fleire år fram i tid?
  • Endrar havstraumane seg? Kva vil havtemperaturen vera om 100 år? Korleis kan dette påverka plankton og fisk?
  • Kvifor og kor mykje stig havet? Kor ofte treng vi å ta omsyn til stormflo i framtida?
  • Kor mykje CO2 tek havet opp? Korleis vi dette påverka forsuringa av havet? Og kan vi venta endra innhald av oksygen i havet, som igjen vil påverka livet i havet?
  • Kva skjer med isen i Arktis og Antarktis? Kan vi få eit isfritt Arktis fram i tid?

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights