Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Geovitskap

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Geovitskap

Vil du lære meir om korleis vi kan leve på planeten vår på ein berekraftig måte? Vil du vere med på å finne løysingar på framtidas utfordringar? Vil du lære meir om geologi eller geofysikk?

På bachelorstudiet i geovitskap lærer du å omsette teoretisk kunnskap til praksis. Du får ei brei kunnskap om den geologiske og geofysiske oppbygninga til jordkloden, og lærer å bruke kjemiske, fysiske, biologiske og geologiske prosessar til å forklare korleis jorda har utvikla seg gjennom milliardar av år og korleis ho endrar seg i dag.

På institutt for geovitenskap får du moglegheita til å jobbe med samfunnsaktuelle problemstillingar innan geologi, geofysikk, geokjemi, geobiologi, klima, miljø, marin- og polar forsking.

  • Årsaker til hyppigare og meir øydeleggjande geofarar som flaum og skred.
  • Å begrense klimaendringene vi i dag er vitne til.
  • Korleis vi kan tilpasse oss den aukande etterspørjinga etter ressursar.
  • Kva for energiformer vi kan benytte oss av i framtida.

Dette studieprogrammet har ein del obligatorisk undervising, som laboratoriearbeid, øvingar og ekskursjonar. Vi har mange valfrie emne, så du har stor fridom til å velje dei faga du er interessert i. Geovitskap er eit internasjonalt fagfelt, så vi oppmodar deg til å reise på utveksling eit av semestera du studerer hos oss.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights