Sammendrag
Bachelor
Bergen
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Geovitskap

På bachelorstudiet i geovitskap lærer du å omsette teoretisk kunnskap til praksis. Du får ei brei kunnskap om den geologiske og geofysiske oppbygninga til jordkloden, og lærer å bruke kjemiske, fysiske, biologiske og geologiske prosessar til å forklare korleis jorda har utvikla seg gjennom milliardar av år og korleis ho endrar seg i dag.

På institutt for geovitenskap får du moglegheita til å jobbe med samfunnsaktuelle problemstillingar innan geologi, geofysikk, geokjemi, geobiologi, klima, miljø, marin- og polar forsking.

Eit viktig forskingsområde hos oss er korleis vi kan tilpasse oss eit grønare energiskifte. Andre spørsmål vi jobbar med er til dømes:

  • Årsaker til hyppigare og meir øydeleggjande geofarar som flaum og skred.
  • Å begrense klimaendringene vi i dag er vitne til.
  • Korleis vi kan tilpasse oss den aukande etterspørjinga etter ressursar.
  • Kva for energiformer vi kan benytte oss av i framtida.

Dette studieprogrammet har ein del obligatorisk undervising, som laboratoriearbeid, øvingar og ekskursjonar. Vi har mange valfrie emne, så du har stor fridom til å velje dei faga du er interessert i. Geovitskap er eit internasjonalt fagfelt, så vi oppmodar deg til å reise på utveksling eit av semestera du studerer hos oss.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Postboks 7800
5020 Bergen

Tlf: 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!