Master

Innovasjon og kunnskapsutvikling

Universitetet i Agder, i Grimstad
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Innovasjon og kunnskapsutvikling

Samfunnet og næringslivet står overfor betydelige endringsprosesser blant annet som følge av ny digital teknologi og overgang til en mer bærekraftig økonomi med mindre oljeavhengighet. Vårt studium tar som utgangspunkt at utvikling av kunnskap, læring og innovasjon er viktige forutsetninger for samfunnsmessig transformasjon. Læring og innovasjon må foregå i bedrifter og organisasjoner. Det krever samarbeid mellom aktører og et samfunn som legger til rette for nyskapende aktiviteter. Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere kvalitet og være effektiv, samtidig som man bidrar til fornyelse. Både digitalisering og det grønne skifte vil utfordre hvordan vi organisere og leder virksomheter, og hvordan vi utformer politikk for framtiden. 

Studiet utdanner kandidater som har god innsikt i endringsprosesser og kan utvikle innovasjonsstrategier i bedrifter og offentlig sektor. Tidligere kandidater jobber i dag med å fremme innovasjonsaktivitet i bedrifter og i samfunnet, har ansvar for organisasjonsutvikling i virksomheter, har lederstillinger i bedrifter og i offentlige virksomheter, arbeider i konsulentselskaper, arbeider med politikkutforming og organiserer samhandling mellom bedrifter og mellom offentlige og private aktører.

Universitetet i Agder
Universitetsveien 25
4630 Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder består av de to campusene Kristiansand og Grimstad. Her finner du henholdsvis 8 500 og 3 500 studenter, fordelt på studier innen helse- og idrettsvitenskap, humaniora og pedagogikk, kunstfag, samfunnsvitenskap, teknologi og realfag, samt avdeling for lærerutdanning...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Agder

Highlights