Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillestrøm
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Spesialpedagogikk 2

Spesialpedagogikk 2 er en Videre- og etterutdanning som gir kompetanse i arbeid med psykososiale vansker, kartleggings- og utredningsarbeid, rådgivning, og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Spesialpedagogikk 2 er et erfaringsbasert studium på masternivå. Det bygger videre på emnet Spesialpedagogikk 1 (eller tilsvarende spesialpedagogiske fag) gir videre fordypning innenfor det psykososiale vanskeområdet og rådgivning.

Studiet er delt i to emner som fokuserer på henholdsvis psykososiale vansker i individ- og systemperspektiv, og rådgivning og samarbeid. Felles for begge emnene er vektleggingen av miljøets påvirkning på individet, og hvordan fagpersoner kan forstå og møte ulike atferdsuttrykk.

Studiet inneholder:

 • Fordypning i ulike psykososiale vansker og ulike former for tiltak.
 • Helhetlig kartlegging og ulike kartleggingsmetoder.
 • Rådgivningsteorier og rådgivningsferdigheter.
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Studiet har et helhetsperspektiv på barn og ungdom i dagens samfunn. Dette innbefatter tema som livsmestring, forebygging av psykiske helseplager og tilrettelegging for gjennomføring av utdanningsløpet. 

Målgruppe

Fagpersoner med høyere utdanning som arbeider med opplæring av eller med tilrettelegging for barn, unge eller voksne med særskilte behov.

Studieside for Spesialpedagogikk 2

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!