Vis studentum.no som: Mobil

Realkompetansevurdering

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Oslo
Deltid
Støttet av lånekassen

Realkompetansevurdering

Det er mange veier til kompetanse og kunnskap! Dette studiet er for deg som ønsker økt kompetanse om kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse og veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

Studiet ”Realkompetansevurdering” er en Videre- og etterutdanning på masternivå og skal kvalifisere studentene til arbeid med kartlegging, vurdering, dokumentasjon og verdsetting av voksnes realkompetanse samt veiledning av personer med rett til realkompetansevurdering.

Med realkompetanse menes både formell, uformell og ikke-formell kompetanse som er likeverdig med kompetanse oppnådd gjennom det norske utdanningssystemet. Erfaring, kunnskap og kompetanse bygges på flere steder og på ulike måter. Studiet omhandler en helhetlig vurdering av enkeltpersoners kompetanse som kvalifisering til arbeid eller som opptak til offentlig godkjente utdanninger.

Innhold:

 • Mål og intensjoner med kartlegging og verdsetting av realkompetanse
 • Det juridiske grunnlaget – rammene for realkompetansevurdering
 • Roller, oppgaver og ansvar for de ulike fasene i arbeid med realkompetanse
 • Analyse av læreplaner/studieplaner
 • Likeverdig kompetanse
 • Skjønnsutøvelse
 • Vurdering i et flerkulturelt perspektiv
 • Verktøy og metoder for kartlegging og verdsetting av realkompetanse

Innpass i mastergrad

Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium. Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og bestått studium i «Realkompetansevurdering». Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

Studiet Realkompetansevurdering gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Studieside for Realkompetansevurdering

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).
Her vil du også få se samlingsdatoer og seneste timeplan for utdanningen.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!