Naturfag 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Naturfag 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiet er for deg som underviser eller ønsker å undervise i naturfag på ungdomsskolen og de øverste trinnene på barneskolen. Studiet er for lærere som allerede har 30 studiepoeng i faget Naturfag 1, og som ønsker å utvikle seg videre som trygge og handlekraftige naturfagslærere. Videre- og etterutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

Studiet gir formell kompetanse, samtidig som det gir et godt faglig grunnlag for arbeidet i klasserommet. Naturfag 2 for 5.-10. trinn bygger videre på Naturfag 1 for 5.-10. og henter sine kunnskaper fra biologi, fysikk, kjemi, geofag, teknologi og naturfagdidaktikk.

Studiet tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på 5. – 10. trinn.

Naturfag er både et teoretisk og et praktisk fag, og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer. En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer, og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse.

Studentene skal få muligheten til å utvikle kompetanse i vurdering ved å se hva som skal til for å kunne endre undervisningspraksis mot vurdering for læring og standpunktvurdering. Emnet vil også drøfte kvaliteten av og rekkevidden til de ulike vurderingsformene.

Studieside for Naturfag 2. for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!